U Republiku Hrvatsku preseljena druga skupina izbjeglica iz Turske

Slika topvijesti/2018/01_sijecanj/IOM.jpg

Kao i u prethodnom slučaju zbrinjavanje novopristiglih osoba Republika Hrvatska provodi temeljem sudjelovanja u europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite sukladno zaključcima Europskog vijeća

Foto: IOM

U Međunarodnu zračnu luku Franjo Tuđman u Zagrebu pristigla je druga skupina osoba preseljenih u Republiku Hrvatsku iz Turske.

Radi se o 26 državljana Sirijske Arapske Republike koji su pristigli u četvrtak, 25. siječnja 2018.,  među kojima većinu čine obitelji s maloljetnom djecom. Danas, 26. siječnja 2018. godine im se pridružilo još 10 državljana Sirijske Arapske Republike.

Prva skupina od 40 osoba prihvaćena je, podsjećamo, 28. studenog 2017. godine https://www.mup.hr/novosti/5166/u-hrvatsku-stiglo-40-sirijskih-izbjeglica-iz-turske .

Kao i u prethodnom slučaju zbrinjavanje novopristiglih osoba Republika Hrvatska provodi temeljem sudjelovanja u europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite sukladno zaključcima Europskog vijeća, a biti će smješteni u Prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini.

Radi se o dobrovoljnom procesu te su ove osobe odnosno obitelji odabrale upravo Hrvatsku kao zemlju konačne destinacije u kojoj žele živjeti.

Djelatnici hrvatskog ureda Međunarodne organizacije za migracije (IOM), provedbeni su partner MUP-a RH na projektu preseljenja te će odmah po dolasku  preseljenih osoba započeti s aktivnostima koje uključuju integraciju u hrvatsko društvo.

Podsjećamo da preseljenje državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva omogućava izbjeglicama i raseljenim osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita, zakonito i sigurno preseljenje u sigurne zemlje, te osigurala potrebna zaštita.

Uz to, preseljenje je alat međunarodne solidarnosti i dijeljenja odgovornosti s trećim zemljama u koje je ili unutar kojih je raseljen velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, te alat za upravljanje migracijama i krizama, smanjivanje nezakonitih migracija i sprječavanja krijumčarenja kojima su izbjeglice često izložene.

Ovakvim kontroliranim upravljanjem migracijama, kroz program preseljenja, Republika Hrvatska s ostalim članicama Europske unije, uspostavlja zaštitni mehanizam čiji je primarni cilj zaštititi ljudske živote i izbjeći neželjene situacije koje su se ranije događale u pokušajima prelaska nezakonitih migranata preko Sredozemnog mora.

Preseljenje(engl. resettlement) je instrument međunarodne zaštite kojim se omogućava odabir i transfer određenog broja osoba pod međunarodnom zaštitom iz zemlje u kojoj su inicijalno zatražili međunarodnu zaštitu u neku treću zemlju, koja će ih u istom statusu primiti te im sukladno tome odobriti boravak. To znači preseljenje osoba pod međunarodnom zaštitom iz države koja nije država članica (Turska) u neku od država članica.

Premještanje(eng. relocation) je preuzimanje tražitelja međunarodne zaštite s teritorija države članice EU koja se, na osnovi Poglavlja III. Uredbe (EU) br. 604/2013, smatra državom odgovornom za postupak razmatranja zahtjeva za odobrenje međunarodne zaštite od strane države u kojoj će ovaj postupak biti proveden, sukladno Odluci Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke iz rujna 2015. godine.Pisane vijesti