U Hrvatsku stiglo 40 sirijskih izbjeglica iz Turske

Slika topvijesti/2017/studeni/Attachment-1.jpeg

U Hrvatsku je danas 28. studenog pristiglo 40 sirijskih izbjeglica preseljenih iz Turske. Riječ je o ranjivim skupinama, odnosno sedam višečlanih obitelji. Njihovo zbrinjavanje Republika Hrvatska provodi temeljem sudjelovanja u europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite sukladno zaključcima Europskog vijeća. Ove sirijske obitelji već su prošle kulturnu orijentaciju te će odmah započeti s procesom

FOTO: IOM

U Hrvatsku je danas 28. studenog pristiglo 40 sirijskih izbjeglica preseljenih iz Turske. Riječ je o ranjivim skupinama, odnosno sedam višečlanih obitelji.  

Njihovo zbrinjavanje Republika Hrvatska provodi temeljem sudjelovanja u europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite sukladno zaključcima Europskog vijeća.

Ove sirijske obitelji već su prošle kulturnu orijentaciju te će odmah započeti s procesom integracije u hrvatsko društvo. Prvo će se smjestiti u Prihvatilište za tražitelje azila u Kutini. Tamo će biti prvih četiri do šest tjedana i ostvarivati sva prava kao i ostali tražitelji međunarodne zaštite, a nakon toga će im biti osiguran trajniji individualni smještaj.

Djelatnici hrvatskog ureda Međunarodne organizacije za migracije (IOM), kao provedbeni partner MUP-a na projektu preseljenja, odmah će započeti s intenzivnim učenjem hrvatskog jezika, poučavanjem pristupu državnim i javnim institucijama i organizacijama kao i pravima i obvezama iz obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i smještaja te upoznavanja s običajima, načinom života i rada u Hrvatskoj.

Radi se o dobrovoljnom procesu te su ove obitelji odabrale upravo Hrvatsku kao zemlju u kojoj žele živjeti i vide budućnost svoje djece.

U sklopu provedbe preuzetih obveza temeljem solidarnosti među državama članicama Europske unije, Hrvatska se, sukladno prvoj Odluci Vlade RH o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite iz 2015. godine, obvezala do kraja 2017. godine prihvatiti 150 državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva.

Preseljenje državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva omogućava izbjeglicama i raseljenim osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita, zakonito i sigurno preseljenje u sigurne zemlje, te osigurala potrebna zaštita.

Uz to, preseljenje je alat međunarodne solidarnosti i dijeljenja odgovornosti s trećim zemljama u koje je ili unutar kojih je raseljen velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, te alat za upravljanje migracijama i krizama, smanjivanje nezakonitih migracija i sprječavanja krijumčarenja kojima su izbjeglice često izložene.

Ovakvim kontroliranim upravljanjem migracijama, kroz program preseljenja, Republika Hrvatska s ostalim članicama Europske unije, uspostavlja zaštitni mehanizam čiji je primarni cilj zaštititi ljudske živote i izbjeći neželjene situacije koje su se ranije događale u pokušajima prelaska nezakonitih migranata preko Sredozemnog mora.

Preseljenje (engl. resettlement) je instrument međunarodne zaštite kojim se omogućava odabir i transfer određenog broja osoba pod međunarodnom zaštitom iz zemlje u kojoj su inicijalno zatražili međunarodnu zaštitu u neku treću zemlju, koja će ih u istom statusu primiti te im sukladno tome odobriti boravak. To znači preseljenje osoba pod međunarodnom zaštitom iz države koja nije država članica (Turska) u neku od država članica. 

Premještanje (eng. relocation) je preuzimanje tražitelja međunarodne zaštite s teritorija države članice EU koja se, na osnovi Poglavlja III. Uredbe (EU) br. 604/2013, smatra državom odgovornom za postupak razmatranja zahtjeva za odobrenje međunarodne zaštite od strane države u kojoj će ovaj postupak biti proveden, sukladno Odluci Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke iz rujna 2015. godine.Pisane vijesti