Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - od 30.11.2022.

 
Datum: 30.11.2022.
Datum objave u NN: 30.11.2022.
Link na dokument: Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Javni natječaj
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama,  neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom: "Za javni natječaj".
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata           
 Poziv na testiranje - 11.1.2023.
Obustava ili poništenje: Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja
Rješenje o prijmu:  3.3. - Rješenje o prijmu
17.2. - Rješenje o izboru kandidata/kandidatkinja
6.2. - Rješenje o izboru kandidata/kandidatkinja