Obrasci

VAŽNO!!!!

Kako bi na ovim stranicama dostupni obrasci bili valjani u pravnom prometu, njihov sadržaj i izgled ne smijete mijenjati, jer su propisani odgovarajućim podzakonskim aktom.

 

OBRASCI ZA ISPIS:

Temeljem Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice (NN 30/14 i 43/14):

 

Temeljem Pravilnika o vizama (NN 7/13):

Temeljem Pravilnika o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva prirođenjem te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva (NN  65/12 

 

Temeljem Pravilnika o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (NN  27/13):

 

Temeljem Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (NN  33/08, 155/08, 52/13)

 

Temeljem Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj: 52/12 i 81/13):

Temeljem Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (“Narodne novine”, broj: 126/12 i 81/13):

Temeljem Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj: 120/12 i 81/13)

Sukladno Pravilniku o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (“Narodne novine”, broj: 81/13 i 129/13)

Temeljem Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03):

Temeljem Zakona o privatnim detektivima (NN  24/09):

Temeljem Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN 103/04, 21/07,  86/08, 42/13):


Temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara – tehničara (NN  161/04, 87/08):