Izdavanje dozvola fizičkim osobama za izvođenja javnih vatrometa

Uvjeti za izdavanje rješenja o dozvoli za izvođenje javnih vatrometa  propisani su člankom 74. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za dozvolu za  izvođenje javnih vatrometa propisana je u stavku 2. navedenog članka.

Upravna pristojba za izdavanje dozvole za izvođenje javnih vatrometa  u iznosu od 35,00 kn uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja:5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika ili fizičke osobe.

Naknada za izradu iskaznice u iznosu od 105,00 kn uplačuje se na račun HR121001005-1863000160, model HR 63, poziv na br. odobrenja: 7005 –713-23078