Izdavanje odobrenja za stručno osposobljavanje osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima

Uvjeti za izdavanje odobrenja o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima propisani su člankom 2., člankom 3 i člankom 4. Pravilnika o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN 134/08 i 97/10). 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev propisana je u člankom 5. navedenog Pravilnika.

Upravna pristojba u iznosu od 700,00 kn uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja:5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika.