Izdavanje Rješenja o suglasnosti o predaji ili prodaji vatrenog oružja ili streljiva

Uvjeti za izdavanje suglasnosti o predaji ili prodaji vatrenog oružja  ili streljiva propisani su člankom 41. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. 

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja: 5002–713-OIB pravne osobe ili obrtnika.