Podzakonski akti

 

 • Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava (NN 42/18)
 • Pravilnik o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava (NN 54/18)
 • Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake (NN 54/18)
 • Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN 122/12, 51/13, 47/15 )
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN 134/08, 97/10)
 • Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima (NN 110/09, 157/09, 47/15, 130/15)
 • Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (NN 34/10, 124/13)
 • Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (NN 131/08, 69/12, 130/15)
 • Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06, 21/07, 119/07)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN 146/05, 119/07, 55/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09, 66/10)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari (NN 55/09)
 • Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (NN 33/08, 155/0852/1380/16)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta (NN 69/08, 88/09, 53/11, 70/11,81/11)
 • Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja (NN 130/12)