Obavijest: interni oglas od 3. rujna

Photo PU_KA/Slike/Zgrade_policijskih_postaja/Uprava.jpg

Foto: PU karlovačka

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi karlovačkoj, izvješćuje da će se testiranje kandidata za radno mjesto:
 

 • voditelj Službe pravnih, financijskih i tehničkih poslova koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova, 3. rujna ove godine, održati u četvrtak, 18. listopada s početkom u 9 sati, u prostorijama Policijske uprave karlovačke, Trg hrvatskih redarstvenika 6, (I. kat - Mala dvorana). 


Na testiranje se upućuju sljedeći kandidati:

 1. JAGODIĆ RENATO,
 2. KOZLOVAC ZLATKO,
 3. LAUŠ DRAŽEN,
 4. LOVRETIN BOŽICA,
 5. LJUBENKO DAMIR i
 6. TURKOVIĆ MARIJAN.

Testiranje kandidata za radna mjesta:

 • zamjenik načelnika Policijske uprave,
 • voditelj Operativno-komunikacijskog centra policije,
 • voditelj Službe policije,
 • voditelj Službe za granicu,
 • voditelj Službe kriminalističke policije,


a koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova, 3. rujna ove godine, održat će se u četvrtak, 18. listopada s početkom u 11 sati, na Veleučilištu u Karlovcu, I. Meštrovića 10, predavaonica broj 1 (razemlje desno).


Na testiranje se upućuju sljedeći kandidati:

 1. BELAVIĆ JOSIP,
 2. BENKOVIĆ ROMANO,
 3. BRATIĆ DARKO,
 4. BRCKOVIĆ DAMIR,
 5. BUTURAJAC DRAŽEN,
 6. GOLUB ALEN,
 7. GRČIĆ TAMARA,
 8. GRGURIĆ KRUNOSLAV,
 9. KALIĆ IVAN,
 10. KESIĆ MARKO,
 11. KLOKOČKI DRAŽEN,
 12. KOVAČIĆ JOSIP,
 13. KRAMARIĆ IVAN,
 14. KROLO ALBERT,
 15. KVATERNIK MATO,
 16. LAUŠ DRAŽEN,
 17. LENARD SAŠA,
 18. LIPOŠĆAK DRAŽEN,
 19. MAGDIĆ ŽELJKO,
 20. MAKARIĆ JADRANKO,
 21. PAVLIĆ ŽELJKO,
 22. PAVLINIĆ JURE,
 23. PLANINAC LADISLAV,
 24. PORUBIĆ IVICA,
 25. SUNARIĆ MARIO,
 26. ŠKRTIĆ DRAŽEN,
 27. TURKOVIĆ MARIJAN,
 28. VAŠKO ZDENKO i
 29. ŽIVČIĆ DRAŽEN.

Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.

Napomena: kandidati za radno mjesto voditelj Službe pravnih, financijskih i tehničkih poslova koji su kandidati i za ostala gore navedena radna mjesta, dužni su pristupiti testiranju i za ta radna mjesta, u protivnom smatrat će se da su odustali od prijave.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje pet bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom.

Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu.

Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje pet bodova.

Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provjeri znanja obavljat će se u vremenu od 22. do 23. listopada prema rasporedu kako slijedi:

 • 22. listopada s početkom u 9 sati održat će se razgovor (intervju) s kandidatima za radna mjesta: zamjenik načelnika Policijske uprave karlovačke, voditelj Operativno-komunikacijskog centra i voditelj Službe pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
 • 23. listopada s početkom u 9 sati održat će se razgovor (intervju) s kandidatima za radna mjesta: voditelj Službe policije, voditelj Službe za granicu, voditelj Službe za kriminalističku policiju.