Hrvatski


Ova stranica sadrži odgovore na najčešća pitanja o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku, s obzirom na ograničenja koja su na snazi zbog suzbijanja širenja bolesti COVID-19.
Ako ne pronađete odgovor na svoje pitanje, obratite nam se putem web formulara na dnu stranice.
 
UVODNE NAPOMENE
 
Hrvatski državljani i članovi obitelji hrvatskih državljana, neovisno o svom državljanstvu, slobodno mogu ući u Republiku Hrvatsku, bez potrebe dokazivanja razloga ulaska, ali uz predočenje dokumenta koji dokazuje srodstvo s hrvatskim državljaninom (npr. rodni list).
 
 
Državljani država članica Europske unije odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru kao i članovi njihovih obitelji (bez obzira na prebivalište) te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ (od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem) te osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili osobe koje imaju nacionalne dugoročne vize ne moraju prilikom ulaska u RH posebno dokazivati razlog svog ulaska (poslovni, gospodarski, turistički itd.), već mogu ulaziti pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19, ali i nadalje uz epidemiološku kontrolu te uz obvezu pridržavanja općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Navedeno se odnosi i na državljane Kneževine Andore, Republike San Marino, Kneževine Monako i Svete Stolice.
 
DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA

1.         Ako stranci nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja, niti reguliran boravak u tim državama niti su članovi njihovih obitelji, a putuju iz države koja nije članica, zbog neodgodivih osobnih razloga, prilikom dolaska na granični prijelaz moraju dokazati svoj razlog za ulazak u Republiku Hrvatsku, koji može biti:
 
  • neodgodivi osobni razlog - potrebno je predočiti valjanu dokumentaciju, primjerice u slučaju:
- odlaska na sprovod  (npr. smrtni list, osmrtnicu)
- odlaska na liječenje ili pratnja osobe koja odlazi na liječenje (npr. liječnički poziv, potvrda o zakazanom liječničkom/stomatološkom pregledu, preporuku liječnika)

 
  • ako ste vlasnik ili zakupac (vrijedi i za nositelje leasinga) nekretnine, pokretnine ili morskog plovila (brod, jahta itd.) - u Republici Hrvatskoj graničnoj kontroli pri prelasku graničnog prijelaza u Republiku Hrvatsku potrebno je predočiti dokumentaciju kojom se dokazuje posjedovanje nekretnine/pokretnine u Republici Hrvatskoj (npr. vlasnički list/ugovor); članovima obitelji vlasnika će biti omogućen ulazak uz predočenje valjanog dokumenta iz kojeg je vidljivo srodstvo s vlasnikom.
Za ove osobe je određena je mjera karantene/samoizolacije uz zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana, uz mogućnost skraćenja trajanja mjere na 7 dana, ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i ždrijela sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2.
 
2.         Ako stranci koji nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja, niti reguliran boravak u tim državama, žele ući u Republiku Hrvatsku zbog:
  • poslovnih razloga ili gospodarskog interesa Republike Hrvatske -  potrebno je predočiti dokumentaciju koja dokazuje poslovni razlog posjeta Republici Hrvatskoj ili gospodarski interes Republike Hrvatske, kao što je poziv na sastanak gospodarskog subjekta iz Republike Hrvatske, dokaz o članstvu u upravi, o vlasništvu ili suvlasničkom udjelu u tvrtki registriranoj u Republici Hrvatskoj, dokumentacija o dogovorenoj poslovnoj obvezi s fizičkom ili pravnom osobom i dr.
 
  • turističkih razloga -  potrebno je predočiti potvrdu plaćenog smještaja u nekom od smještajnih objekata u Republici Hrvatskoj (ugovor o zakupu ili paušalnom plaćanju kampa, ugovor o stalnom vezu u luci nautičkog turizma, dr.) i
 
  • obrazovanja - potrebno je predočiti dokaz o školovanju/studiranju (npr. indeks, potvrda obrazovne ustanove i dr.).
 
Ove osobe ne podliježu mjeri karantene/samoizolacije, ako na graničnom prijelazu predoče negativni nalaz PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-Cov-2, koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz).

Ukoliko državljani trećih zemalja prilikom ulaska u Hrvatsku imaju test kojem je protekao rok od 48 sati, istima će se dozvoliti ulazak u Hrvatsku, uz određivanje mjere samoizolacije i ponovnog testiranja u Hrvatskoj o vlastitom trošku. Navedeno se može primjeniti na putnike i članove posade na jahtama.


Osobe koje ne predoče negativni nalaz PCR pretrage podliježu mjeri obavezne  14-dnevne karantene/samoizolacije.

Osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku bez obveze  karantene/samoizolacije dužne su se tijekom prvih 14 dana boravka pridržavati uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 
Radi skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave na https://entercroatia.mup.hr/

TRANZIT

Putnici u tranzitu mogu putovati kroz Republiku Hrvatsku pod uvjetom da je ulazak ili tranzit u susjednoj zemlji omogućen. Prilikom tranzita potrebno je bez nepotrebnog zadržavanja koristiti najkraće prometne pravce, uključujući i autocestu tamo gdje je to moguće. Izlazak iz Republike Hrvatske mora biti u što kraćem roku, a najdulje 12 sati od trenutka ulaska, što će granična policija provjeravati.
 
Moram li biti u samoizolaciji nakon ulaska u Republiku Hrvatsku?
Samoizolaciji podliježu državljani trećih zemalja koji nisu članovi obitelji državljana EU/EGP i nemaju reguliran dugotrajni boravak u nekoj od članica EU/EGP i putuju u Republiku Hrvatsku iz treće zemlje zbog neodgodivih osobnih razloga. Samoizolacija/karantena traje 14 dana, a samoizolacija/karantena može se skratiti na 7 dana ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i ždrijela sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2
 
Koju dokumentaciju moraju pokazati hrvatski državljani na graničnom prijelazu prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku ako nemaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj?
Hrvatski državljani kao i članovi njihove obitelji koji nemaju hrvatsko državljanstvo ne moraju dokazivati uvjete ulaska u Republiku Hrvatsku i za ulazak im je dovoljna putovnica ili osobna iskaznica.
Strani sam državljanin i posjedujem nekretninu ili plovilo. Koju dokumentaciju moram pokazati na graničnom prijelazu kako bi mi se omogućio ulazak u Republiku Hrvatsku?
Prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku potrebno je pokazati vlasnički list, kupoprodajni ugovor ili drugu dokumentaciju iz koje proizlazi da ste vlasnik nekretnine ili plovila. U tom slučaju omogućit će se ulazak Vama i članovima Vaše uže obitelji uz poštivanje mjera zdravstvenog nadzora, odnosno boravak u samoizolaciji/karanteni.
 
Strani sam državljanin, imam nekretninu u Republici Hrvatskoj i išao bih urediti kuću. Mogu li sa mnom ući i moja supruga i djeca?
Vlasništvo nad nekretninom potrebno je dokazati određenom dokumentacijom prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku. Vaša supruga i djeca, kao članovi obitelji, mogu ući s Vama u Republiku Hrvatsku uz poštivanje mjera zdravstvenog nadzora, odnosno boravak u samoizolaciji/karanteni.
 
Državljanin sam države koja nije članica EU/EGP, imam dozvolu za boravak i rad, mogu li ući kako bih počeo raditi?
Svim stranim državljanima kojima je izdana dozvola za boravak i rad mogu ući u Republiku Hrvatsku. Ukoliko se radi  o državljanima trećih zemalja koji za ulazak u Republiku Hrvatsku trebaju vizu, moraju prethodno pribaviti i vizu.
 
Državljanin sam države koja nije članica EU/EGP, majka mi je jučer umrla u Republici Hrvatskoj, mogu li doći na pogreb?
Omogućiti ćemo dolazak na pogreb. Na graničnom prijelazu predočite dokaz da se radi o smrtnom slučaju te ste dužni bez zadržavanja doći do mjesta ukopa te se također odmah nakon pogreba vratiti natrag u treću zemlju. Prilikom boravka u RH morate se pridržavati Preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (razmak minimalno 1,5 m, izbjegavanje rukovanja, bliskog kontakta, korištenje maske u zatvorenom prostoru i slično).
 
Državljanin sam države koja nije članica EU/EG, bolujem od teške bolesti te imam zakazan pregled u KBC Zagreb (Rebro). Imam svu dokumentaciju i poziv bolnice za pregled, mogu li ući u RH kako bih obavio pregled?
Omogućit ćemo Vam ulazak u RH zbog ozbiljnih i neodgodivih zdravstvenih razloga, uz predočenje odgovarajuće dokumentacije na graničnom prijelazu. Prilikom boravka u Hrvatskoj dužni ste boraviti u samoizolaciji ukoliko se ne radi o bolničkom smještaju, a izlazak je moguć samo zbog odlaska na zakazane pretrage, uz pridržavanja svih mjera zaštite.
 
Strani sam državljanin i imam rezerviran turistički smještaj u Republici Hrvatskoj, koju dokumentaciju moram posjedovati za ulazak u RH?
Uz predočenje negativnog nalaza PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-CiV-2 koji nije stariji od 48 potrebno je predočiti potvrdu plaćenog smještaja u smještajnom objektu.
 
Potvrda plaćenog smještaja u smještajnom objektu uključuje:
  • Potvrda, nalog, račun o plaćanju smještaja svih pružatelja usluge smještaja/sve vrste smještaja
  • ugovor o zakupu u kampu
  • ugovor o stalnom vezu u luci nautičkog turizma
  • vaucher putničke agencije i dr.

Poštovani putnici,
kako bismo smanjili dodatno zadržavanje na graničnom prijelazu tijekom prikupljanja potrebnih podataka za prelazak državne granice, preporučamo stranim građanima koji namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj da unaprijed dostave svoje podatke putem web stranice:  https://entercroatia.mup.hr/.

 
Državljanka sam Republike Hrvatske, moj nevjenčani suprug ima putnu ispravu zemlje koja nije članica EU/EGP, dolazi u Hrvatsku kako bi zajedno proveli praznike zajedno s našom zajedničkom djecom. Ima li zapreka njegovom dolasku u RH?
Vaš nevjenčani suprug i djeca imaju uvjete za ulazak ukoliko pri ulasku u Republiku Hrvatsku predoče dokument iz kojeg je vidljivo da  ste majka Vašoj zajedničkoj djeci i potvrdu kojom dokazujete izvanbračnu zajednicu.  
Državljanin sam države koja nije članica EU/EGP, imam reguliran boravak u Saveznoj Republici Njemačkoj, želio bih doći u Republiku Hrvatsku, trebam li ispuniti posebne uvjete za prelazak granice i moram li ići u samoizolaciji ili predočiti negativan nalaz na SARS-CoV-2?
Ne morate  dokazivati  i opravdavati  svrhu svog dolaska, kao niti boraviti u samoizolaciji ili posjedovati negativan nalaz na SARS-Cov-2. Osobe koje imaju reguliran boravak u državama članicama EU/EGP tretiraju se jednako kao i državljani te zemlje
Državljanin sam države koja nije članica EU/EGP i imam let iz Zračne luke Zagreb za Njemačku. Da li će mi se dozvoliti ulazak u Republiku Hrvatsku do Zračne luke?
Omogućit će Vam se ulazak u Republiku Hrvatsku zbog tranzita preko Zračne luke Zagreb uz predočenje zrakoplovne karte. Kod tranzita koji ne smije trajati dulje od 12 sati nije potrebno predočiti negativan test na SARS-CoV-2.
 
Državljanin sam države koja nije članica EU/EGP i planiram doputovati u Zračnu luku Zagreb. Mogu li preko teritorija Republike Hrvatske otputovati u Republiku Srbiju?
Omogućit će Vam se ulazak u Republiku Hrvatsku u svrhu tranzita prema Republici Srbiji.
Imam dvojno državljanstvo, SAD-a i Hrvatske. Hrvatskoj putovnici je istekao rok valjanosti a planiram doputovati zrakoplovom preko Frankfurta u Hrvatsku. Hoće li mi biti omogućen ulazak u Hrvatsku s isteklom hrvatskom putovnicom?
Sukladno važećim odlukama Stožera civilne zaštite svim hrvatskim državljanima omogućava se ulazak/izlazak iz RH. Obzirom na specifične okolnosti zbog epidemije COVID-19, uzimajući u obzir činjenicu da ste hrvatski državljanin, biti će Vam omogućen ulazak u RH i s hrvatskom putovnicom kojoj je istekao rok valjanosti.
Supruga ima hrvatsko državljanstvo, a ja državljanstvo Crne Gore gdje imamo prebivalište. Ona dolazi letom iz Frankfurta za Zagreb. Mogu li ja iz Crne Gore otići po nju u Zračnu luku i dovesti ju natrag u Crnu Goru?
Sukladno važećim odlukama Stožera civilne zaštite, hrvatska nadležna tijela omogućavaju tranzit (ulazak i izlazak isti dan) preko svog državnog teritorija. Obzirom na navedeno, omogućiti će Vam se ulazak/tranzit radi odlaska u Zagreb po suprugu radi zajedničkog povratka u Crnu Goru.
Državljanin sam države koja nije članica EU/EGP-a i u Zagrebu mi živi djevojka/dečko. Mogu li joj/mu doći u posjet?
Ulazak u Republiku Hrvatsku po navedenoj osnovi je moguć samo ukoliko se radi o izvanbračnoj zajednici koju je potrebno dokazati odgovarajućom dokumentacijom na graničnom prijelazu (prijava prebivališta/boravišta na istoj adresi, zajedničko vlasništvo nad nekretninom i sl.).
Državljanin sam države koja nije članica EU/EGP-a i u Republici Hrvatskoj mi žive prijatelji koje dugo nisam vidio/la. Mogu li im doći u posjet?
Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnim prijelaza Republike Hrvatske kao izuzetak predviđa dolazak iz neodgodivih osobnih razloga. Obzirom da se ovdje radi o prijateljima, a ne članovima uže obitelji te kako su na snazi preporuke Vijeća EU o ograničavanju ne nužnih putovanja, posjet prijateljima ne smatra se neodgodivim osobnim razlogom i još uvijek nije valjan razlog za ulazak u Republiku Hrvatsku.

Ukoliko niste pronašli odgovor na svoje pitanje, kontaktirajte nas putem web formulara:

* obvezna polja