Drugi dodatak Sporazumu o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2020. i 2021. godinu“

Slika /2021/1/eufondovi.jpg
FOTO: Ilustracija

U okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza KLASA: NK-018-08/18-04/5, URBROJ: 511-01-136-21-140 od 14. siječnja 2021. godine, Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije i Ministarstvo unutarnjih poslova sklopili su Drugi dodatak Sporazumu o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2019. i 2020. godinu“.
 
Sukladno navedenom dodatku Sporazuma, projekt mijenja naziv u „Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2020. i 2021. godinu“, a trajanje projekta produljuje se zaključno sa II. tromjesečjem 2021. godine.
 
Svrha projekta je osiguravanje potpune tehničke operativnosti službenih plovila pomorske i riječne policije u obavljanju nadzora državne granice na moru i na rijekama, tj. vanjske granice EU na moru i na rijekama čijom će se realizacijom u značajnoj mjeri postići funkcionalniji i učinkovitiji nadzor vanjske granice EU što će neposredno utjecati na smanjenje svih oblika prekograničnog kriminaliteta te će ojačati stanje sigurnosti.

Stranica