Izmjene i dopune Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana idu u drugo čitanje

Slika /2022/10/ip- vlada- 13.10.2022..jpg

Nacrtom konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana predlaže se da se omogući da bilo koji od roditelja, kao zakonski zastupnik djeteta, podnese zahtjev i preuzme izrađenu putovnicu svog djeteta, a što je u skladu s Obiteljskim zakonom

FOTO: YouTube Vlada RH

Na 157. sjednici Vlade Republike Hrvatske, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin obrazložila je Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana i to nakon provedenog 1. čitanja u Hrvatskom saboru.

Navedenim konačnim prijedlog se iznosi novčanih kazni za prekršaje izraženi u kunama zamjenjuju se iznosima izraženim u eurima.

Podsjećamo da se navedenim Nacrtom konačnim prijedlogom zakona predlaže da se omogući da bilo koji od roditelja, kao zakonski zastupnik djeteta, podnese zahtjev i preuzme izrađenu putovnicu svog djeteta, a što je u skladu s Obiteljskim zakonom.

- „Nadalje, ako zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete podnese roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ili Ministarstvo nadležno za vanjske poslove rješenjem će odbaciti zahtjev za izdavanje takve putne isprave“ - istaknula je tom prilikom državna tajnica Petrijevčanin te podsjetila da je zadnjim izmjenama Zakona o osobnoj iskaznici na isti način izmijenjena i odredba vezana za podnošenje zahtjeva i preuzimanja osobne iskaznice za dijete.

Za provedbu predmetnog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske donijela je zaključak kojim se utvrđuje Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana te ga upućuje Hrvatskome saboru na drugo čitanje.
 

Pisane vijesti