Jačanje nacionalnih i FRONTEX-ovih kapaciteta za nadzor vanjske granice Europske unije

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/EU/eufondovi.jpg

Ukupna vrijednost projekta „Jačanje nacionalnih i FRONTEX-ovih kapaciteta za nadzor vanjske granice Europske unije“ iznosi 19.066,00 EUR s PDV-om

FOTO: ilustracija

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije i Ministarstvo unutarnjih poslova su dana 28. srpnja 2023. godine potpisali Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Jačanje nacionalnih i FRONTEX-ovih kapaciteta za nadzor vanjske granice Europske unije“ u okviru Posebnih djelovanja Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Ukupna vrijednost projekta „Jačanje nacionalnih i FRONTEX-ovih kapaciteta za nadzor vanjske granice Europske unije“ iznosi 19.066,00 EUR s PDV-om, od čega će se 90% ukupnih opravdanih izdataka za opravdane troškove projekta sufinancirati sredstvima Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike te 10% iz proračuna Republike Hrvatske, a projektom će se omogućiti jačanje sigurnosti vanjske granice EU nabavkom sljedeće specijalizirane opreme:
 
  • Obalni ophodni brod (Coastal patrol vessel) koji će se koristiti za nadzor vanjske granice Europske unije na moru, te za sudjelovanje u zajedničkim operacijama FRONTEX-a, potporu u višenamjenskim operativnim aktivnostima, aktivnostima SAR-a i obalne straže. Plovilo će biti opremljeno suvremenim uređajima za kontrolu, nadzor i  snimanje danju i noću. Biti će biti sastavni dio tehničke pričuve Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX), te će prema potrebi, u određenim i zasebnim područjima na vanjskim granicama EU sudjelovati u međunarodnim zajedničkim operacijama i drugim operativnim aktivnostima obuhvaćenim Uredbom o europskoj graničnoj i obalnoj straži.
  • 20 terenskih vozila za nadzor koristit će se u operativnim postupcima zaštite vanjske granice Europske unije, a koristiti će se i za sudjelovanje u zajedničkim operacijama FRONTEX-a s naglaskom na suradnji u obavljanju nadzora granica.
  • 2 sustava bespilotnih letjelice s vertikalnim uzlijetanjem i slijetanjem (hybrid) za nadzor i zaštitu vanjske granice Europske unije iz zraka, a isti će biti vrijedan tehnički resurs u akcijama traganja i spašavanja na kopnu i rijekama. Mogućnost vertikalnog uzlijetanja predstavlja dodanu vrijednost uređaja obzirom da za korištenje nije potrebna uzletna pista, čime se omogućava efikasan nadzor neovisno o karakteristikama terena. Bespilotne letjelice poboljšavaju učinkovitost u zaštiti državne granice, povećavaju operativne kapacitete cjelokupnog sustava nadzora vanjske granice Europske unije i zaštite schengenskog prostora te imaju mogućnost istraživati prostore i udaljena područja koja bi bilo teže nadzirati drugim sredstvima.
  • C-UAS - sustav za otkrivanje bespilotnih letjelica  i zaštitu vanjske granice Europske unije omogućuje detekciju, verifikaciju i neutralizaciju (preuzimanja kontrole) bespilotnih letjelica koje su identificirane kao ugroza.
 
Sukladno godišnjim dogovorima i planovima FRONTEX-a, Republika Hrvatska će svu nabavljenu opremu registrirati u pričuvi tehničke opreme FRONTEX-a kao nacionalni doprinos stalnim snagama, koji će se na FRONTEX-ov zahtjev staviti na raspolaganje u određenom razdoblju tijekom godine ili za brze intervencije.

Pisane vijesti | Projekti