Karlovac

dana 9. lipnja u 11,30 sati u Donjim Stativama, na području Netretića, na gradilišta vijadukta preko rijeke Dobre dogodila se nesreća u kojoj je smrtno stradao Jozo Kalauz (1958.). Jozo je demontirao skelu, koja se u jednome trenutku nagnula i on je s dijelom skele pao s visine od deset metara i poginuo.

Stranica