Katalog knjižnog fonda MUP-a dostupan on-line

Slika /ILUSTRACIJE/PA%20logo.jpg

Prepoznajući važnost informacijske povezanosti te umreženosti sustava prijenosa znanja i informacija, Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko knjižničnu djelatnost uspješno je promovirala i unaprijedila uvjete za njihovu implementaciju digitalizacijom vlastitog poslovanja

Modelima ulaganja u profesionalni razvoj policijskih službenika doprinijela je kvaliteti razvoja policijskog obrazovanja kao i profesionalnoj izvrsnosti policijskih službenika.

Slijedom navedenog, kreiran je i uspostavljen Web-katalog knjižnice, a  koji pruža mogućnost uvida u cjeloviti knjižni fond na internetskoj mreži.

Knjige se mogu pretraživati prema: autoru, naslovu, predmetu (ključnim riječima), ostalim podacima te kombinacijom navedenih opcija. Smisao  kataloga je u  pružanju informacije o cjelovitom knjižnom fondu te ʺotvaranju knjižniceʺ većem broju korisnika i njenom povezivanju sa širim krugom akademske zajednice.

U sklopu projekta "Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-izvori", ostvarena je suradnja s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, gdje se Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko knjižničnu djelatnost uključila kao korisnički partner u apliciranju pojedinih aspekata ovoga  projekta. Jedan od vidova apliciranja na ovaj projekt, osim edukacija,  je i ostvarivanje prava na dobivanje pristupa EBSCOhost bazama podataka na za to predviđena računala, kao još jednom vidu povećanja pristupa stručnim informacijama.

Također, ova Služba od nedavno je uključena i u administriranje Hrvatske znanstvene bibliografije – CROSBI pri čemu prate frekvenciju i unos stručnih i znanstvenih publikacija te je uključena u suradnju s nosiocem CROSBI-a, Institutom za znanost Ruđer Bošković. Zajednički cilj obuhvaća znanstvenu produkciju djelatnika zaposlenih u hrvatskim visokoškolskim ustanovama i istraživačkim institutima i naših autora koji svojim djelovanjem doprinose znanstvenom statusu Ministarstva i sebe osobno, da ostanu aktivni i vidljivi u akademskoj zajednici, time znanstveno i stručno vrednovani, a Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko knjižničnu djelatnost kao Knjižnično-informacijski centar prepoznatljiva u procesu promocije znanstvene i stručne literature.

Web-katalog knjižnice 

Pisane vijesti | Odgoj i obrazovanje