Ministar Božinović predstavio Odluku o donošenju Državnog plana djelovanja civilne zaštite

Slika /2023/9/ministar vlada 14.9.2023..jpg

U slučaju velikih nesreća, katastrofa i posebnih okolnosti, Državni plan djelovanja je ujedno i glavni operativni alat Stožera civilne zaštite RH za koordiniranje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, što uključuje upravljačke dijelove sustava, operativne snage i logističke kapacitete 

FOTO: YouTube Vlada RH

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović predstavio je Prijedlog odluke o donošenju Državnog plana djelovanja civilne zaštite

„Državni plan djelovanja civilne zaštite je sveobuhvatan i operativan dokument koji definira mjesto i ulogu svakog sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama, katastrofama i posebnim okolnostima sukladno posebnim propisima, a što je nužno za učinkovito, organizirano i jedinstveno djelovanje sustava civilne zaštite u reagiranju na krizne situacije, za koje vidimo da su sve učestalije i intenzivnije, pogotovo one vezane uz klimatske promjene“, uvodno je obrazložio ministar Božinović. 

Uz sudjelovanje predstavnika svih sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, Državni plan djelovanja civilne zaštite izrađen je na jednostavan, pregledan i operativno funkcionalan način koji omogućava korištenje Plana za svaki pojedinačni rizik, odnosno za svaki pojedinačni rizik pregledno su definirani nositelji i korisnici aktivnosti ranog upozoravanja te nositelji, sudionici i postupci u fazi pripravnosti i u fazi reagiranja.

„U slučaju velikih nesreća, katastrofa i posebnih okolnosti, Državni plan djelovanja je ujedno i glavni operativni alat Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za koordiniranje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, što uključuje upravljačke dijelove sustava, operativne snage i logističke kapacitete te sve sudionike na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“, istaknuo je ministar Božinović te zaključio:

„U Prilozima Državnog plana se nalazi devet dokumenata poput Plana veza i komunikacija, Planskih operativnih mjera vezanih uz osobe s invaliditetom, Primanja, tranzita i slanja međunarodne pomoći i drugih, koji dodatno konkretiziraju postupanja sudionika sustava civilne zaštite  s ciljem učinkovitijeg upravljanja rizicima identificiranim u Republici Hrvatskoj, kao i aktivnostima sustava civilne zaštite na međunarodnoj razini“.

Vlada Republike Hrvatske jednoglasno je prihvatila Odluku o donošenju Državnog plana djelovanja civilne zaštite. 

Pisane vijesti