Na sjednici Vlade predstavljene novine vezane uz Zakon o strancima te izmjene i dopune Zakona o osobnoj iskaznici

Slika 2020/08/ministar-%20vlada-%2027.8.2020.jpg

Potpredsjednik Vlade i ministar Božinović pojasnio je novi model zapošljavanja stranaca te izmjene i dopune Zakona o osobnoj iskaznici, kojima se ne mijenja samo izgled osobne isprave, već će iste, kad zakon bude u primjeni, sadržavati prikaz lica i dva otiska prstiju nositelja osobne iskaznice u digitalnom obliku

FOTO: Vlada RH

Danas, 27. kolovoza 2020. godine, održana je 6. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Na samom početku sjednice, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović izvijestio je o poduzetim aktivnostima Stožera civilne zaštite RH vezanim uz koronavirus.

Mjere

U razdoblju od zadnje sjednice Vlade, Stožer CZ RH donio je četiri odluke. Prvom je produžena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije „Barovi“ do 7. rujna 2020. godine. Zatim, na prijedlog Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije donijeta je Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Imotskog te okolnih općina, koja se primjenjuje od 24. kolovoza.

Također, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, na prijedlog Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije, donio je Odluku o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Brodsko-posavske županije, koja se počinje primjenjivati od 31. kolovoza. Na prijedlog Stožera Splitsko- dalmatinske županije, donesena je i četvrta odluka koja se odnosi na uvođenje nužnih epidemioloških mjera za područje cijele Splitsko-dalmatinske županije u trajanju od 14 dana.

„Ove odluke su ujedno i rezultat zaključka sa sastanka s načelnicima svih županijskih stožera civilne zaštite, koji su potaknuti da, u suradnji s lokalnim stožerima, intenzivnije procjenjuju epidemiološku situaciju i predlažu donošenje odluka koje epidemiolozi u tim županijama smatraju potrebnim i najboljim za svoje područje. Dakle, intencija jest da se u narednom razdoblju odluke, upute i preporuke u što većoj mjeri donose na prijedlog stožera jedinica regionalne, odnosno područne samouprave sukladno epidemiološkom stanju i procjenama situacije na njihovom području“, pojasnio je ministar Božinović.

Nadzor

U proteklom razdoblju, nadzor provođenja propisanih mjera i preporuka se dodatno intenzivirao. Putem županijskih centara, u razdoblju od 20. do 26. kolovoza prijavljeno je 326 okupljanja. Ta okupljanja se redovito obilaze i nadziru i za ista je do sada ukupno izdano 195 usmenih i dijelom pisanih upozorenja.

Prema izvješćima lokalnih stožera za promatrano razdoblje, od 20. do 26. kolovoza, proveden je obilazak ukupno 24.338 poslovnih subjekata, otvorenih javnih prostora i ugostiteljskih objekata, pri čemu je dano 685 upozorenja. U prosjeku je dnevno obiđeno 3.476 poslovnih u Republici Hrvatskoj, što sveukupno čini 25.975 nadzora i 839 upozorenja, odnosno 3,22 % .

Zaštitna oprema

Ravnateljstvo civilne zaštite uspostavilo je distribucijski lanac vezano uz podjelu zaštitne opreme prema svim korisnicima koji provode mjere zaštite od COVID-19. Od početka pojave korone u RH godine ukupno je podijeljeno 28.712.838 komada različite zaštitne opreme, otprilike 900 tona opreme. Najviše opreme distribuirano je zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, operativnim snagama sustava civilne zaštite, policiji, oružanim snagama, pravosuđu i državnom inspektoratu.

Posredstvom Ravnateljstva za Robne zalihe, s hrvatskog tržišta dodatno je nabavljeno 2.000.000 komada kirurških maski i 622.840 komada zaštitnih rukavica, a početkom ovog tjedna nabavljeno je još 1.200.000 komada lateks rukavica. Nabavljena oprema nalazi se u distribucijskom centru te zonskim skladištima Ravnateljstva civilne zaštite.

Suradnja lokalnih stožera s domovima za starije i obrazovnim institucijama  

„Kako  predstoji jesen i hladniji dani te razdoblja i drugih virusnih oboljenja s dosta sličnih simptoma, posebno respiratornih problema, zaključeno je kako će lokalni stožeri civilne zaštite u narednom razdoblju intenzivirati suradnju s institucijama, prije svega domovima za starije osobe koji skrbe za rizičnu populaciju, kako bi se spriječilo širenje infekcije u tim ustanovama“, obrazložio je ministar Božinović te dodao kako je, s obzirom na trend širenja zaraze među mlađom populacijom, zaključena je postoji potreba pojačane komunikacije lokalnih stožera prema javnosti svim dostupnim medijskim kanalima, posebno putem društvenih mreža, kako bi se mladima odaslala poruka o značaju odgovornog ponašanja, osobito u odnosu na rizične skupine.

Isto tako, potrebno je pojačati komunikaciju svih stožera civilne zaštite s predstavnicima obrazovnih ustanova, kako bi se početak školske godine dočekao spreman u dijelu poduzimanja svih potrebnih epidemioloških mjera.

Također, potpredsjednik Vlade i ministar Božinović obrazložio je Nacrt prijedloga Zakona o strancima.

Zakon o strancima

Područje ulaska, boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj trenutno je uređeno važećim Zakonom o strancima koji se primjenjuje od 1. siječnja 2012. godine. Na državljane država članica Europskog gospodarskog prostora i članove njihovih obitelji od 18. srpnja 2019. godine primjenjuje se Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.

„Najveća razlika ovog Prijedloga Zakona u odnosu na važeći Zakon je propisivanje novog modela  zapošljavanja stranaca. Njime se propisuje da Vlada Republike Hrvatske više ne donosi Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca, već su poslodavci u obvezi prije podnošenja zahtjeva za dozvolu za boravak i rad stranaca prethodno zatražiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provedbu testa tržišta rada“, istaknuo je ministar Božinović.

Ako se utvrdi da nema nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zahtjeve poslodavaca, poslodavci trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad Ministarstvu unutarnjih poslova, koje će po službenoj dužnosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti mišljenje za zapošljavanjem konkretnog stranca kod hrvatskog poslodavca. Postupak izdavanja dozvola za boravak i rad, uključujući provedbu testa tržišta rada, pred nadležnim tijelima može trajati najviše 30 dana.

Prijedlog zakona propisuje iznimke od provedbe testa tržišta rada vezano uz deficitarna zanimanja, primjerice tesari, zidari, konobari, mesari te u slučaju sezonskog rada do 90 dana u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu. Odluku o zanimanjima za koje poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je dužno donijeti u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Viza D

Sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća iz 2010. godine o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i Uredbe u vezi s kretanjem osoba s vizom za dugotrajni boravak, uvodi se i novi institut dugotrajne vize, takozvane vize D, u slučaju da je državljaninu treće zemlje odobren privremeni boravak u jednu od svrha propisanih Zakonom, kao što je rad, spajanje obitelji studiranje, istraživanje, srednjoškolsko obrazovanje, odnosno ako mu je izdana dozvola za boravak i rad, a za ulazak u Republiku Hrvatsku mu je potrebna viza.

Nadalje, novina je i da se propisuje i povoljnije reguliranje privremenog i stalnog boravka za pripadnike hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva, a koji imaju potvrdu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Također, pod povoljnijim uvjetima i članovi obitelji hrvatskog državljanina mogu steći stalni boravak, kao i stranci maloljetna djeca koja imaju odobren privremeni boravak u trajanju od 3 godine, a jedan od roditelja ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište.

Boravak „digitalnih nomada“

Nakon nekoliko intenzivnih sastanaka Ureda premijera, Ministarstva unutarnjih poslova s predstavnicima IT sektora uvedena je novina kojom se propisuje i mogućnost reguliranja privremenog boravka tzv. ''digitalnim nomadima'' odnosno strancima koji obavljaju poslove digitalnim putem za inozemne poslodavce.

Kako Vlada Republike Hrvatske ne bi bila u obvezi ponovno donositi Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca, propisano je da Zakon o strancima stupi na snagu od 1. siječnja 2021. godine.
„Podsjetio bih da je Vlada Republike Hrvatske dana 22. studenog 2019. godine donijela Odluku o utvrđivanju godišnje kvote za 78.470 dozvola za novo zapošljavanje stranaca u 2020. godini, na dan 21. kolovoza 2020. godine za novo zapošljavanje iskorišteno je 26.243 kvota“, izjavio je ministar Božinović te dodao kako na dan 21. kolovoza 2020. godine 70.768 državljana trećih zemalja sukladno Zakonu o strancima ima važeći boravak u Republici Hrvatskoj, od toga 60.582 ima važeći privremeni boravak, a 10.186 stalni boravak. 

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade, ministar Božinović obrazložio je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici.
 
Zakon o osobnoj iskaznici

Sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje, koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2019. godine, a primjenjuje se  u svim državama članicama od 2. kolovoza 2021. godine, napravljene su izmjene i dopune predmetnog zakona, od kojih je najvažnije istaknuti da se propisuje da će osobne iskaznice na posebnom čipu sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice, odnosno prikaz lica i dva otiska prstiju u digitalnom obliku.

Također, izmijenjena je i dobna granica za izdavanje osobnih iskaznica koje se izdaju bez roka važenja, odnosno trajno, na način da je dobna granica sa navršenih 65 podignuta na navršenih 70 godina starosti. Za građane do navršenih 70 godina osobne iskaznice će se izdavati s rokom važenja 5 godina kao i sada.

Propisana je i obveza povlačenja iz uporabe osobnih iskaznica izdanih bez roka važenja koje ne zadovoljavaju minimalne sigurnosne standarde definirane Uredbom te se izgled osobne iskaznice mijenja na način da će osobna iskaznica na prednjoj strani sadržavati dvoslovnu oznaku Republike Hrvatske otisnutu u negativu u plavom pravokutniku okruženu s 12 žutih zvjezdica.

„Osim izmjena, koje su napravljene radi usklađivanja s Uredbom, predloženim izmjenama i dopunama zakona omogućilo bi se korištenje elektroničke osobne iskaznice i na mobilnim uređajima, a ne samo na osobnim računalima kao do sada. Dakle, daje se mogućnost građanima da mogu pristupati elektroničkim uslugama te pravovaljano elektronički potpisivati dokumente korištenjem mobilnih telefona ili tableta. Bitno je za naglasiti da korištenje odgovarajućeg programskog rješenja za pokretne uređaje građani neće dodatno plaćati“, zaključio je ministar Božinović te dodao kako se ovim izmjenama također propisuje obveza osobama koje su navršile 16 godina života i kojima je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka sukladno odredbama Obiteljskog zakona, te su sklopile brak, da moraju ishoditi osobnu iskaznicu, ako imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je spomenute prijedloge zakona te ih upućuje Hrvatskom saboru na prvo čitanje.

Pisane vijesti