Najava Konferencije o budućnosti Europe – Sveobuhvatni pristup u suzbijanju kriminaliteta droga

Slika 2021/9/09-09-buducnost-eu-web.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova RH u okviru Konferencije o budućnosti Europe organizira javnu raspravu na temu „Sveobuhvatni pristup u suzbijanju kriminaliteta droga“ koja će se održati 15. listopada 2021. u online formatu te ima čast pozvati sve zainteresirane da se prijave za sudjelovanje i aktivno doprinesu razmjeni mišljenja o ovoj važnoj temi

Foto: ilustracija


O Konferenciji

Europska komisija je u srpnju 2020. objavila Strategiju EU-a za Sigurnosnu uniju uz pripadajući Akcijski plan za droge za razdoblje 2021.-2025., u kojima je istaknula potrebu učinkovitijeg suzbijanja nezakonite distribucije droga i opojnih sredstava. Naime, svi raspoloživi podaci nacionalnih tijela za provedbu zakona i Europola ukazuju kako je dostupnost droga na području cijele Europe iznimno visoka te da, s prihodima od 30 milijardi EUR na godišnjoj razini, nezakonita trgovina drogama predstavlja najveće kriminalno tržište u EU-u. S time je najizravnije povezan porast teškog i organiziranog kriminaliteta, uključujući krijumčarenja i pranje novca, te kaznenih djela s elementima nasilja, što za posljedicu ima narušavanje opće sigurnosne situacije na području Europske unije.

Uz navedeno, dostupnost i konzumacija opojnih droga čini nemjerljivu štetu pojedincima i društvu u cjelini. Upravo iz navedenih razloga, Strategija EU-a za Sigurnosnu uniju borbu protiv droga prepoznaje kao jedan od najvažnijih prioriteta.

Kako bi se na operativnoj razini postigli što bolji rezultati u suzbijanju kriminaliteta droga, Akcijskim planom je istaknuta potreba pojačane prekogranične suradnje i razmjene informacija između policijskih i carinskih službi, a nezaobilazna je i uloga zdravstvenog i obrazovnog sustava te medija.
Budući da se radi o izuzetno kompleksnoj i višeslojnoj problematici, Konferencija je namijenjena općoj populaciji, a prije svega osobama mlađe dobi, studentima kriminalističkih, forenzičkih, medicinskih, prirodnih i edukacijskih znanosti, te predstavnicima medija radi podizanja razine svijesti o svim štetnim učincima zlouporabe droga.
 

Kako se prijaviti?

Pozivamo sve zainteresirane da do 08. listopada 2021. godine svoje sudjelovanje na konferenciji prijave putem e-mail adrese: KoBE@mup.hr. Prijava treba sadržavati sljedeće podatke: Ime i prezime, zanimanje, podatak o instituciji ili poslodavcu kojem pripadate (proizvoljno) te naznaku imena konferencije. Uoči same Konferencije, na e-mail adresu s koje je izvršena prijava zaprimit ćete poveznicu za spajanje.
Veselimo se vašem sudjelovanju!
 

Dnevni red (uskoro)

Lokacija, datum i vrijeme događaja: Zagreb, petak, 15. listopada 2021. od 10 do 13 sati.
Organizator događaja: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Najave | Projekti | Međunarodna suradnja