Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava videoskopa za provjeru skrivenih dijelova prijevoznog sredstva"

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/EU/eufondovi.jpg

Sredstva se dodjeljuju u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza

FOTO: ilustracija

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao odgovorno tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za nacionalne programe Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost, dodjeljuje sredstva u iznosu od 319.500,00 EUR s PDV-om iz nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost za projekt "Nabava videoskopa za provjeru skrivenih dijelova prijevoznog sredstva", Uprave za granicu, Službe za susjedne zemlje, što predstavlja 75% ukupnih opravdanih troškova projekta.
Korisnik će iz sredstava učešća Republike Hrvatske osigurati sufinanciranje 25% opravdanih troškova projekta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 426.000,00 EUR s PDV-om.

Dodijeljena financijska sredstva koriste se isključivo za provedbu predmetnog projekta sukladno uvjetima za korištenje sredstava nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost, predviđenih unutar Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine za područje unutarnjih poslova.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava pročitajte ovdje.

Stranica