Osiguranje dnevnog obroka policijskim službenicima na terenu za nadzor vanjske granice EU-a

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/EU/eufondovi.jpg

Svrha projekta je osiguranje obroka za službenike granične policije tijekom ispomoći u zadaćama nadzora vanjske granice EU-a, a ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 832.200,00 €

FOTO: ilustracija

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije je 27. travnja 2023. godine donijela Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Osiguranje dnevnog obroka policijskim službenicima na terenu za nadzor vanjske granice EU-a“ u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI).

Svrha projekta „Osiguranje dnevnog obroka policijskim službenicima na terenu za nadzor vanjske granice EU-a“ je osiguranje obroka za službenike granične policije tijekom ispomoći u zadaćama nadzora vanjske granice EU-a.

Ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 832.200,00 €, od čega je 100% ukupnih opravdanih troškova projekta financirano sredstvima Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Pisane vijesti | Projekti | Vanjski i europski poslovi