Potpredsjednik Božinović predstavio Mišljenje o Izvješćima o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2023. godinu te od 1. siječnja do 28. veljače 2024.

Slika /2024/5/ministar vlada 24.5.png

Trenutni sustav rješavanja ocijenjen je kao učinkovit - omogućuje građanima nesmetano podnošenje pritužbi putem jasno definiranih procedura

FOTO: ilustracija

U petak, 24. svibnja 2024., održana je 2. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinović na sjednici je predstavio Mišljenje o Izvješću o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2023. godinu te o Izvješću o radu navedenog Povjerenstva od 1. siječnja 2024. do 28. veljače 2024. godine.

Ministar Božinović uvodno je istaknuo da policija u jednom danu prosječno zaprimi 1166 dojava po kojima je potrebno postupati, odnosno gotovo 430 000 dojava godišnje, što u tom omjeru znači da gotovo svaku minutu zaprima dojavu na koju policijski službenici trebaju izaći - odnosno utvrditi činjenice.

Upravo zbog tako velikog broja postupanja omogućeno je građanima da, ukoliko to smatraju potrebnim, mogu podnijeti pritužbu na rad policijskih službenika.

Povjerenstvo za rad po pritužbama osnovano je sukladno Zakonu o policiji i rješava pritužbe građana nakon što prođu prve dvije razine unutar policijskog sustava.
Članove Povjerenstva na temelju javnog poziva imenuje Hrvatski sabor, kojem oni jednom godišnje podnose Izvješće o svom radu.

U odnosu na preporuke koje Povjerenstvo navodi u Izvješću za 2023. i do završetka mandatnog razdoblja 28. 2. 2024. godine, Ministarstvo se očitovalo na način kojim je trenutni sustav ocijenjen kao učinkovit, omogućuje građanima nesmetano podnošenje pritužbi putem jasno definiranih procedura“, rekao je ministar Božinović.

Na mrežnoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova je detaljno objašnjen postupak podnošenja pritužbe, a detaljne upute građani dobivaju i u kontaktima s policijskim službenicima.

Unatoč tome što sustav postupanja ne potpada pod pravila upravnog postupka, Ministarstvo unutarnjih poslova radi bolje učinkovitosti kontinuirano primjenjuje načelo pomoći neukoj stranci u postupku podnošenja pritužbe na rad policije.

Kontinuirano se radi na edukaciji i na podizanju kvalitete provjera pritužbenih navoda i odgovora o utvrđenom činjeničnom stanju, a u procesu edukacije se ističu primjeri dobre - kao i primjeri loše prakse, što u konačnici pridonosi kvaliteti odgovora koji se upućuju strankama.

U odnosu na preporuke Povjerenstva za čiju provedbu trenutno ne postoji utemeljenost u Zakonu o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19, 155/23), nastavit će se dijalog s članovima Povjerenstva, a dijalog će se nastaviti i u odnosu na poboljšavanje uvjeta za njihov rad.

Vlada Republike Hrvatske uputit će iznijeto Mišljenje Hrvatskom saboru.
 

Pisane vijesti