Poziv kandidatima za pružanje pravne pomoći u postupku povratka za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Slika /2020-%20eu%20slike/logotip_schengen_800x600.jpg

Oglašeni su pozivi zainteresiranim odvjetnicima i pravnicima iz udruga registriranih za pružanje pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa


Foto: Ilustracija

Dana 10. siječnja 2024. godine na službenim stranicama „Narodnih novina“ broj 4/2024, (25), oglasni dio, objave 11. - 14., oglašeni su pozivi zainteresiranim odvjetnicima i pravnicima iz udruga registriranih za pružanje pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa da se odozovu na Javne pozive za pružanje pravne pomoći u postupku povratka za razdoblje od 2024. do 2027. godine, za područja Upravnih sudova Zagreb, Osijek, Rijeka i Split. 

Pravo na pravnu pomoć sukladno odredbi članka 198. Zakona o strancima i odredbama Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka, imaju državljanin treće zemlje koji nezakonito boravi i državljanin treće zemlje na kratkotrajnom boravku za kojeg je pokrenut postupak donošenja rješenja u vezi s povratkom ili za kojeg je doneseno rješenje u vezi s povratkom, protiv kojeg se ne može izjaviti žalba, nego pokrenuti upravni spor.

Poveznice: 

Zagreb -  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8368640.html 

Osijek -  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8368641.html 

Rijeka -  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8368642.html 

Split -  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8368643.html

 

Pisane vijesti | Projekti