Poziv kandidatima za testiranje

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/MUP_ILUSTRACIJE/mup_hr1.jpg

​Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova objavljuje poziv za testiranje kandidata/kandidatkinja.

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova objavljuje poziv za testiranje kandidata/kandidatkinja koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova i oglasnoj ploči Ministarstva unutarnjih poslova, dana 04. prosinca 2018. godine, za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika/ca, na slobodno radno mjesto:

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST

-    voditelj Samostalne službe i savjetnik za informacijsku sigurnost  - 1 izvršitelj

koje će se održati dana 03. siječnja 2019. godine s početkom u 09,00 sati u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ulici grada Vukovara 33, soba 75/1  (Most).

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa biti će o tome obaviješteni putem telefona.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova istovremeno s objavom internog oglasa.

Kandidati koji zadovolje na testiranju odnosno ostvare najmanje 5 bodova za svaki dio provedene provjere, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom.

Razgovor (intervjuu) s kandidatima obavit će se 03. siječnja 2019. godine od 13,00 sati u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ulici grada Vukovara 33.

Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi znanje, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, interese te rezultat ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Smatrat će se da su kandidati zadovoljili na razgovoru (intervjuu) ako su dobili najmanje 5 bodova.

Stranica | Rad i mirovine