Poziv na testiranje kandidatima/kandidatkinjama

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/Natjecaji i testiranja/testiranje2.jpg

Testiranje će se održati 6. svibnja 2024. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska akademija, Policijska škola „Josip Jović“, Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb, s početkom u 9 sati za sva radna mjesta

POZIV NA
TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog dana 10.travnja 2024. godine u Narodnim novinama broj 43/2024 i na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova za sljedeća radna mjesta:

 
   1. Uprava za materijalno-financijske poslove,
   Sektor za financije i proračun,
   Služba za računovodstvene poslove,
   Odjel za računovodstvo,
   policijski tehničar - 1 izvršitelj

   2. Uprava za materijalno-financijske poslove,
   Sektor za upravljanje nekretninama,
   Služba za investicije i nekretnine,
   Odjel za nekretnine i stambene poslove,
   viši savjetnik - 1 izvršitelj

   3. Uprava za ljudske potencijale,
   Sektor za potporu,
   Služba za imovinsko-pravne poslove i radno pravne sporove,
   Pododsjek kancel
   policijski tehničar - 1 izvršitelj

   4. Samostalna služba za suradnju s Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj
   samostalni policijski službenik 7. kategorije - 1 izvršitelj
 
   5. Ravnateljstvo policije,
   Uprava kriminalističke policije,
   Sektor općeg kriminaliteta i međunarodne policijske suradnje,
   Služba za međunarodnu policijsku suradnju,
   Odjel telekomunikacijskog centra, prevoditelja i evidentičara,
   samostalni policijski službenik I. vrste - 3. kategorije - 1 izvršitelj

    6. Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije
    Sektor za fondove Europske unije i europsko zakonodavstvo
    Služba za fondove Europske unije
    Odjel za područje granice i viza
    samostalni policijski službenik 7. kategorije - 2 izvršitelja

    7. Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije
    Sektor za fondove Europske unije i europsko zakonodavstvo
    Služba za fondove Europske unije
    Odjel za područje unutarnje sigurnosti
    samostalni policijski službenik 7. kategorije - 3 izvršitelja
   
    8. Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije
    Sektor za fondove Europske unije i europsko zakonodavstvo
    Služba za fondove Europske unije
    Odjel za područje azila, migracija i integracije
    samostalni policijski službenik 7. kategorije - 1 izvršitelj


Testiranje će se održati dana 06. svibnja 2024. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska akademija, Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb, s početkom u 9 sati za sva radna mjesta.

Ispunjavaju li uvjete iz natječaja i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu saznati klikom


OVDJE
 
           

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova
https://mup.gov.hr istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.
Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-252.
 
PRAVILA TESTIRANJA
1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
 
 
2.         Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.    
 
3.         Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4.         Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
  • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
 
5.        Za radna mjesta pod rednim brojem 5.-8. testiranje se provodi u dvije faze.
           Sukladno članku 11. Uredbe u drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, odnosno svi kandidati koji dijele 15 mjesto.
           Ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj broj će se povećati za broj traženih izvršitelja.

           O datumu i vremenu druge faze testiranja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.
 
6.        Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
Komisija za provedbu javnog natječaja


Stranica