Reagiranje na neutemeljene prozivke udruge Are You Syrious

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/MUP_ILUSTRACIJE/MUPRHGRB.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova ne produžuje niti je dužno produžiti automatizmom sporazume s udrugama. Ponuđene aktivnosti udruge Are You Syrious, sadržajno su iste ili slične aktivnostima koje već provode ostale organizacije civilnog društva.

Ministarstvo unutarnjih poslova, u okviru svoje nadležnosti provođenja postupka odobrenja međunarodne zaštite primjenjuje sve zakone i druge propise kojima je uređeno to područje u skladu s pravnom stečevinom Europske unije. Otvoreni smo prema sklapanju sporazuma o međusobnoj suradnji s organizacijama civilnog društva u cilju pružanja podrške tražiteljima međunarodne zaštite smještenim u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite, kao i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita. Međutim, Ministarstvo unutarnjih poslova, kao tijelo nadležno za prihvat tražitelja međunarodne zaštite, ne produžuje automatizmom sporazume koji su bili sklopljeni s udrugama niti ih je dužno produžiti. Ovo Ministarstvo samostalno procjenjuje i odlučuje s kojim će nevladinim organizacijama surađivati prvenstveno uzimajući u obzir aktivnosti koje je potrebno dodatno provoditi u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite, sukladno potrebama tražitelja međunarodne zaštite i osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom. 

Udruga zemljani - Are You Syrious obratila se Ministarstvu s prijedlogom za produženje sporazuma o suradnji na području pružanja podrške tražiteljima međunarodne zaštite smještenim u Prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita. Uvidom u trenutno važeće sporazume koje Ministarstvo ima sklopljene s drugim organizacijama civilnog društva i projekte u tijeku, ponuđene aktivnosti udruge Are You Syrious,  sadržajno su iste ili slične aktivnostima koje već provode ostale organizacije civilnog društva. 

Želimo naglasiti kako se sva djeca tražitelja međunarodne zaštite koja su smještena u prihvatilištima u Zagrebu i Kutini, ubrzo po dolasku uključuju se u obrazovni sustav i ta važna zadaća je u nadležnosti Ministarstva. Naglašavamo iznimno dobru suradnju Prihvatilišta i u Zagrebu i u Kutini s predškolskim i školskim obrazovnim institucijama i općenito s lokalnom zajednicom. Taj dio integracije djece od najmlađe dobi započinje odmah po dolasku u Prihvatilište i na njega smo osobito ponosni.

U Prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu i Kutini trenutno djeluju slijedeće nevladine organizacije temeljem sporazuma o suradnji s Ministarstvom te sporazuma temeljenih na projektima iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) te ostalih aktivnosti, a sve s ciljem unapređenja kvalitete života tražitelja međunarodne zaštite te osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom: 

1.    Isusovačka služba za izbjeglice (JRS)

2.    Hrvatski pravni centar (HPC)

3.    Udruga „Ruke nade“ (CBA)

4.    Baptistička crkva Zagreb – Malešnica

5.    Rehabilitacijski centar za stres i traumu (RTC)

6.    Volonterski centar Osijek

7.    Liječnici svijeta (Medecins du Monde Belgique)

8.    Hrvatski Crveni križ (HCK)

 

Aktivnosti koje se trenutno provode u Prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite  u Zagrebu i Kutini prema važećim sporazumima:

- podrška djeci školske dobi  u pohađanju nastave, savladavanju školskog gradiva i izvršavanju školskih obaveza (pisanje domaćih zadaća i dr.), upoznavanje roditelja s važnošću daljnjeg školovanja, odlasci na roditeljske sastanke te ostale aktivnosti vezane uz uključivanje djece tražitelja u obrazovni sustav Republike Hrvatske;

-  edukativne, kreativne i sportske radionice, odnosno aktivnosti za tražitelje međunarodne zaštite u Prihvatilištu i izvan Prihvatilišta (sportske aktivnosti, likovne i glazbene radionice, odlasci u kazališta i muzeje i dr.); 

- edukativne, kreativne i sportske radionice, radionice informatike i vještina u traženju posla;

-  početni i napredni tečaj hrvatskog, engleskog i njemačkog jezika;

- pružanje usluga prijevoza tražitelja za potrebe obavljanja specijalističkih pregleda;

- podrška u procesu integracije;

- organiziranje jednodnevnih izleta te ljetnih i zimskih kampova;

-  pravno savjetovanje;

- psihosocijalna pomoć.

Iz svega navedenog sasvim je jasno da su aktivnosti tih udruga po svojoj raznolikosti, sadržajnosti i brojnosti dostatne, obzirom na broj tražitelja smještenih u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu i Kutini. Jednako tako, ovakvi primjeri suradnje najbolji su pokazatelj kontinuirane brige ovog Ministarstva i naših suradnika i partnera o tražiteljima smještenim u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite.

Osim toga, u objektu Prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu, u tijeku je rekonstrukcija smještanog dijela, zbog čega su znatno ograničene mogućnosti korištenja prostorija Prihvatilišta. Međutim, udruga Zemljani - Are You Syrious može ponuđene aktivnosti, koje će i dalje biti dostupne tražiteljima međunarodne zaštite, održavati u svojim prostorijama. Naime, tražitelji međunarodne zaštite imaju slobodu kretanja te nakon podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu imaju pravo na iskaznicu tražitelja kao dozvolu boravka, kojom ujedno imaju i besplatan prijevoz na svim gradskim autobusnim i tramvajskim linijama. Stoga nema zapreke da djeca u pratnji svojih roditelja, ukoliko to žele, prisustvuju ponuđenima aktivnostima i programima.

Sredstva koje je udruga Zemljani - Are You Syrious namijenila za opremanje i uređenje učionice u Prihvatilištu u Zagrebu, i dalje se koriste u istu svrhu te ostaju na korištenje tražiteljima međunarodne zaštite kao krajnjim korisnicima, a ne Ministarstvu unutarnjih poslova. 

 Stranica