Savjetovanje za Nacrt prijedloga Zakona o strancima

Slika /SAVJETOVANJE/ilustracije/savjetovanje20.jpg

Ovim Prijedlogom Zakona na jasniji način propisuju se odredbe vezane za ulazak, boravak i rad stranaca

Foto: ilustracija

Donošenjem predloženog Zakona omogućuje se reguliranje privremenog boravka iz humanitarnih razloga za pripadnike hrvatskog naroda koji imaju strano državljanstvo, propisuju se povoljnije odredbe za stjecanje stalnog boravka u Republici Hrvatskoj za članove obitelji hrvatskih državljana i pripadnike hrvatskog naroda koji imaju strano državljanstvo.

Kao najvažnija novina u odnosu na važeći Zakon je propisivanje novog modela reguliranja zapošljavanja stranaca. Prijedlogom Zakona propisano je da se u postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za boravak i rad prilaže pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, budući da Vlada Republike Hrvatske više neće propisivati godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca. Također, propisuju se kategorije poslova za koje Ministarstvo unutarnjih poslova, putem nadležne policijske uprave odnosno postaje, izdaje dozvole za boravak i rad bez mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primjerice za EU plavu kartu, investitore, pružatelje usluga. Ujedno je, zbog novog načina zapošljavanja, propisana veća povezanost državnih tijela i institucija (policijske uprave/postaje, porezna uprava, mirovinsko, inspekcija rada) u dijelu provođenja kontrole kao i zaštita radnika i njihovih prava. 
 
Prijedlogom teksta Zakona o strancima uredit će se:

- propisivanje dugotrajne vize (D) kao odobrenja za boravak na području Republike Hrvatske koji je dulji od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana,
- propisivanje odredbi za ulazak i boravak stranaca,
- preciznije su propisane odredbe u dijelu odobravanja privremenog boravka u humanitarne svrhe,   
- propisivanje novih odredbi u dijelu zapošljavanja,
- propisivanje uvjeta koje mora ispunjavati poslodavac radi dobivanja mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
- povoljnije stjecanje stalnog boravka za članove obitelji hrvatskog državljanina na način da ne trebaju ispunjavati uvjet od 5 godina zakonitog boravka, već samo 4 godine, te ne trebaju dokazivati sredstva za uzdržavanje niti polagati ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma,
- povoljnije stjecanje stalnog boravka za pripadnike hrvatskog naroda na način da ne trebaju ispunjavati uvjet od 5 godina zakonitog boravka, već samo 3 godine, te ne trebaju dokazivati sredstva za uzdržavanje niti polagati ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma,
- dorađene su odredbe vezane za odobrenje dugotrajnog boravišta,
- propisivanje ponovnog stjecanja dugotrajnog boravišta pod povoljnijim uvjetima osobama kojima je iz određenih razloga prestalo dugotrajno boravište te
- ažuriranje prekršajnih odredbi.

Ministarstvo unutarnjih poslova poziva predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje primjedbe i prijedloge putem elektroničke aplikacije e-Savjetovanje u roku od 30 dana.

Pisane vijesti | Savjetovanje