Savjetovanje za Uredbu o pričuvnoj policiji

Slika /SAVJETOVANJE/ilustracije/savjetovanje20.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova je danas, 29. kolovoza, otvorilo savjetovanje za zainteresiranom javnošću za Uredbu o pričuvnoj policiji.

Foto: Ilustracija

Ministarstvo unutarnjih poslova je danas, 29. kolovoza, otvorilo savjetovanje za zainteresiranom javnošću za Uredbu o pričuvnoj policiji.

Člankom 14. stavkom 1. Zakona o policiji propisano je da se za obavljanje određenih policijskih poslova u Ministarstvu unutarnjih poslova može ustrojiti pričuvna policija. Stavkom 2. istog članka propisano je da će način organizacije, angažiranja, broj i sastav pričuvne policije te ovlasti i prava pripadnika pričuvnog sastava policije propisati Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Važeća Uredba je razmotrena te je ocijenjeno da primjena pojedinih odredbi neće na zadovoljavajući i učinkovit način dovesti do angažmana pričuvnog sastava policije. S obzirom da se predlaže izmijeniti ili dopuniti veći dio važećih odredbi, pristupilo se izradi prijedloga nove Uredbe.

Za sigurnosni sustav od iznimnog je značaja da na raspolaganju ima osposobljene i spremne pričuvne snage, a rizici koji u današnje vrijeme utječu na sigurnosnu situaciju kao što su migrantski pritisak, terorizam, prirodne katastrofe, velike nesreće, zahtijevaju brzu reakciju redovnih snaga sigurnosti kojima, po potrebi, moraju biti spreme pružiti pomoć i osposobljene pričuvne snage.

Također, potreba angažiranja pričuvnih snaga policije uočena je i tijekom trajanja turističke sezone u Republici Hrvatskoj kada je potreban pojačan angažman policije u policijskim upravama na obali, što se sada organizira slanjem aktivnih policijskih službenika kao ispomoći iz policijskih uprava u unutrašnjosti u policijske uprave na obali, a što iziskuje dodatne troškove povezane s njihovim upućivanjem u drugo mjesto rada.

Nadalje, Republika Hrvatska će u prvoj polovici 2020. godine predsjedavati Vijećem Europske unije, poradi čega će zbog potreba sigurnosti sudionika sastanaka, konferencija i sl. biti nužno angažiranje većeg broja policijskih službenika kojima pri osiguranju i zaštiti osoba, objekata i prostora pomoć mogu pružiti osposobljeni pričuvni policijski službenici.

Ovim prijedlogom Uredbe o pričuvnoj policiji uređuju se pitanja organizacije, angažiranja, broja i sastava pričuvne policije, poslovi koje mogu obavljati pričuvni policijski službenici i njihove ovlasti prilikom obavljanja tih poslova, uvjeti i kriteriji za odabir kandidata za pričuvnog policijskog službenika, način odabira, provedba temeljnog obrazovanja te dopunskog stručnog usavršavanja i policijskog treninga za rad u pričuvnoj policiji, zaduživanje policijskom odorom, opremom i oružjem te novčane naknade i druga prava koja pripadaju kandidatu za pričuvnog policijskog službenika i angažiranom pričuvnom policijskom službeniku.

Ministarstvo unutarnjih poslova poziva predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje primjedbe i prijedloge putem elektroničke aplikacije e-Savjetovanje do 8. rujna 2019. godine.

Pisane vijesti | Savjetovanje