Seminar: „Projektni menadžment u prevenciji“

Slika topvijesti/godina2010/studeni/seminar/naslovnica.jpg

U razdoblju od 8. do 12. studenoga 2010. godine u Policijskoj akademiji u Zagrebu održan je Seminar „Projektni menadžment u prevenciji“.  

U razdoblju od 8. do 12. studenoga 2010. godine u Policijskoj akademiji u Zagrebu održan je Seminar „Projektni menadžment u prevenciji“.

Navedeni seminar su zajednički organizirali Ravnateljstvo policije, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i policija Njemačke Savezne pokrajine Baden-Württemberg.

Sudionici seminara bili su rukovodeći policijski službenici za prevenciju iz policijskih uprava i policijski službenici Odjela prevencije iz Ureda glavnog ravnatelja policije, dok su predavači bili policijski službenici, eksperti za prevenciju iz Savezne pokrajine Baden-Württemberg, gospoda Joachim Schneider, Paul Mejzlik i Leo Keidel.

Tema seminara bila je projektni menadžment u prevenciji, a cilj seminara je  izobrazba policijskih službenika za prevenciju za samostalan praktični rad po projektima. Tijekom seminara stavljen je naglasak na kvalitetnom planiranju, provođenju te evaluaciji preventivnih projekata.

Polaznicima su objašnjeni svi koraci (po modelu programa Beccaria, prihvaćenog od strane Europske komisije kao standard osiguranja kvalitetu u provođenju preventivnih projekata) potrebni za izradu projektne dokumentacije odnosno provedbu projekata, a nakon teoretskog djela u grupama pod vodstvom njemačkih stručnjaka, polaznici su sukladno zadanim tematskim okvirima, praktično izrađivali nacrte preventivnih projekata.  

Tijekom boravka u Republici Hrvatskoj policijski službenici iz Savezne pokrajine Baden-Württemberg su posjetili gradove Sisak i Varaždin, gdje su bili upoznati sa radom na području prevencije kriminaliteta u lokalnim sredinama te kroz razgovor s policijskim službenicima za prevenciju razmijenili praktična iskustva vezano uz provedbu projekata u lokalnoj sredini.Pisane vijesti