Sigurnosni protokoli postupanja u odnosu na štićene osobe

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/MUP_ILUSTRACIJE/RH MUP novi.jpg

S obzirom na brojne upite medija dostavljamo pojašnjenje načina policijskog postupanja kada su u pitanju štićene osobe i pozivi zaprimljeni sa anonimnog broja

Radi se o standardnom sigurnosnom protokolu kad su u pitanju štićene osobe te napominjemo da štićena osoba ne može ni na koji način utjecati na sigurnosne protokole, odnosno utjecati na postupanje ili nepostupanje policije.
 
Tako u skladu sa sigurnosnim procedurama koje se provode prilikom provođenja mjera osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora, policija obavlja sigurnosni pregled svih poštanskih pošiljki koje se unose u štićene objekte i prostore, a štićene osobe dužne su prijaviti svu komunikaciju upućenu prema njima s nepoznatih brojeva telefona, nepoznatih adresa elektroničke pošte i općenito iz nepoznatih komunikacijskih izvora. Nakon što se provede prethodno navedena procedura, nadležne stručne službe poduzimaju mjere i aktivnosti iz svog djelokruga rada s ciljem utvrđivanja mogućeg ugrožavanja štićene osobe.

Priopćenja