Sjednica Vlade RH: Potpredsjednik Vlade i ministar Božinović o aktualnim temama iz djelokruga MUP-a

Slika /2022/8/bozinovic_sjednica%20vlade_18_8.jpg

Vlada RH je prihvatila pokroviteljstvo Hrvatske nad Hrvatskim danima sigurnosti 2022. koji održavaju od 28. do 30. rujna u Opatiji

Foto: You Tube Vlada RH

Na današnjoj, 140. sjednici Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović najprije je predstavio Prijedlog uredbe o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021. – 2027., a kojom se razrađuju njihovi međusobni odnosi te funkcije i odgovornosti.
 
„Kao nadležna tijela koja obavljaju ulogu tijela u sustavu upravljanja i kontrole utvrđuju se Ministarstvo unutarnjih poslova, ustrojstvena jedinica nadležna za europske poslove, međunarodne odnose i fondove EU kao upravljačko tijelo, Ministarstvo financija kao tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju i Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU kao tijelo za reviziju“, izvijestio je potpredsjednik Vlade RH Božinović.
 
Vlada RH je prihvatila navedenu Uredbu.
 
Ministar Božinović također je predstavio i Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Hrvatskim danima sigurnosti 2022.
 
„Obzirom da se radi o događaju koji je sadržajem i kvalitetom programa do sada prepoznat kao veoma važan u području korporativne sigurnosti, a na kojem je ranijih godina do sada sudjelovalo više od 3.500 sudionika i 350 predavača iz zemlje i inozemstva s ciljem unaprjeđenja suradnje između javnog, privatnog i korporativnog sektora sigurnosti, akademske i poslovne zajednice te civilnog društva i samih građana kroz dijalog, panele te prezentaciju hrvatskih i međunarodnih iskustava predlažem da Vlada prihvati pokroviteljstvo“, pojasnio je ministar Božinović.
 
Vlada RH je prihvatila pokroviteljstvo sukladno molbi Hrvatske udruge menadžera sigurnosti bez preuzimanja financijskih obveza. Hrvatski dani sigurnosti, u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti će se održavati od 28. do 30. rujna u Opatiji.
 

Stranica