Sjednica Vlade RH: Ravnatelj Trut o aktualnostima u obranama od poplava

Državna tajnica Petrijevčanin izvijestila je o organizaciji Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju u Ukrajini te amandmanima na Zakon o protuminskom djelovanju

FOTO: YouTube Vlada RH

Na danas održanoj 218. sjednici Vlade Republike Hrvatske ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite, Damir Trut, izvijestio je o aktualnom stanju vezano uz poplave, a državna tajnica Irena Petrijevčanin predstavila je Prijedlog Odluke o osnivanju Radne skupine za pripremu i organizaciju Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju u Ukrajini te amandmane na konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju.
 
Aktualnosti o obrani od poplava

Ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite Damir Trut izvijestio je da je Ravnateljstvo civilne zaštite u aktivnosti obrane od poplava krenulo još 10. svibnja sa sustavom ranog upozoravanja, slanjem podataka i prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda prema svim službama te stanovništvu.

Obrana od poplava započela je 12. svibnja u Virovitičko-podravskoj županiji i Požeško-slavonskoj županiji, potom se nastavila u sjevernom dijelu Hrvatske te u Zadarskoj županiji, gdje se rijeka Otuča izlila u Gračacu, a potom i rijeka Zrmanja u Obrovcu.

Uslijed velike količine kiše, aktivnosti obrane od poplava proširile su se i na ostale županije, a najkritičnije je i dalje u Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji.

Aktivirani su svi stožeri civilne zaštite u svim ugroženim županijama i jedinicama lokalne samouprave, u čijem radu od početka sudjeluju i predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite. Redovito se održavaju sjednice Stožera radi koordiniranja aktivnosti vezanih uz obranu od poplava te je uspostavljena odlična koordinacija između lokalnih, regionalnih i nacionalnog Stožera civilne zaštite.

Na terenu je više stotina pripadnika snaga sustava civilne zaštite, a u ovom trenutku kroz obranu od poplava prošlo je nekoliko tisuća pripadnika sustava koji se po potrebi raspoređuju na ugrožena područja. Najveći dio aktivnosti poduzimaju lokalne operativne snage, a s državne razine u obrani od poplava sudjeluju Državne intervencijske postrojbe, vojska, policija, djelatnici Hrvatskih voda sa svojim kooperantima koji su na ugroženim prostorima te lokalne komunalne tvrtke.

Na svim kritičnim lokacijama ojačavaju se nasipi, postavljaju se zečji nasipi, pune se dodatne vreće s pijeskom i distribuiraju u ugrožene dijelove, ispumpava se voda iz poplavljenih dijelova, saniraju se odroni i klizišta te se teškom mehanizacijom prokopavaju odvodni kanali.
320 000 vreća s pijeskom napunjeno je samo u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, a više od 450 000 vreća napunjeno je na cijelom području RH te postavljeno kako bi se štitila materijalna dobra.

Pripadnici Hrvatskog Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja i Državne intervencijske postrojbe CZ-a dostavljaju hranu, vodu i lijekove odsječenom stanovništvu te pomažu u spašavanju životinja.

U dijelovima gdje se voda povukla sanira se šteta, provodi se dezinfekcija i čišćenje te se dopremaju isušivači, s čim se već započelo u Obrovcu te jutros u Gračacu, a štete se saniraju i na sjeveru Hrvatske.
Ulažu se maksimalni napori u suzbijanju i uklanjanju posljedica na poplavama ugroženim područjima.

Ekstremne količine oborina uzrokovale su štete na području 12 županija i Grada Zagreba na 1750 objekata, preciznije na 1169 stambenih objekata, 239 javnih i gospodarskih, 35 objekata komunalne infrastrukture i 307 ostalih objekata. Većina šteta prouzrokovana je oborinama i bujičnim poplavama, a ne poplavama rijeka.

Ravnatelj Trut konstatirao je: „Sustav civilne zaštite zaista je profesionalno reagirao – od ranog uzbunjivanja nekoliko dana prije same nepogode, koordinacije između sudionika sustava civilne zaštite koja je zaista na visokoj razini. Sve sastavnice sustava civilne zaštite maksimalno kvalitetno i profesionalno rade svoj posao u koordinaciji sa sustavom domovinske sigurnosti.

Naglasio je da je prioritet sigurnost ljudi te kako je najvažnije da nije bilo ljudskih žrtava. Građani dobivaju promptne informacije kroz Stožer civilne zaštite, Ravnateljstvo civilne zaštite, žurne službe, Hrvatske vode i medije.

Sve što je zatraženo od nacionalne razine, Ravnateljstvo civilne zaštite rasporedilo je na ugrožena područja – angažirana je Državna intervencijska postrojba, vojska, u koordinaciji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom upućeno je dodatnih 100 vatrogasaca iz drugih županija u Karlovačku županiju. Iz Ravnateljstva za robne zalihe osigurano je 90 000 l vode i 2 500 suhih obroka za Karlovačku i Sisačko-moslavačku županiju. Osigurane su i dvije pumpe velikog protoka za Karlovačku i tri za Sisačko-moslavačku županiju. Također su osigurane i rezerve eurodiesela i diesela za navedene pumpe te je isto tako iz Ravnateljstva za robne zalihe osigurano 125 isušivača za pogođena područja.

Ravnatelj Trut zahvalio se Vladi na potpori i visokoj uključenosti koja daje poticaj snagama civilne zaštite za daljnje aktivnosti, a i stanovništvu potvrdu da se na njih misli.

Zaključio je da će se sve dodatne aktivnosti provoditi po potrebi i po zahtjevu županijskih stožera civilne zaštite. S obzirom da slijedi stabilnije vrijeme, i stanje na terenu trebalo biti povoljnije.
 
Međunarodna donatorska konferencija o humanitarnom razminiranju u Ukrajini

Državna tajnica Irena Petrijevčanin izvijestila je da je Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Veleposlanstvom Ukrajine u Republici Hrvatskoj pokrenulo organiziranje Konferencije o humanitarnom razminiranju u Ukrajini te kako je potrebno donošenje Odluke o osnivanju radne skupine za organizaciju navedene konferencije.

Istaknula je: „S obzirom da je Republika Hrvatska tijekom Domovinskog rata i sama bila suočena s agresijom i posljedično velikom površinom miniranog područja, stečeno je veliko iskustvo i znanje u otklanjanju različitih vrsta mina te se raspolaže značajnim brojem osposobljenih stručnjaka za razminiranje i opremom, uključujući strojeve s daljinskim upravljanjem izrađenima upravo za humanitarno razminiranje.“

Konferencija će se održati u Zagrebu 11. i 12. listopada 2023. godine i njezina svrha je okupiti što više partnerskih država i međunarodnih organizacija te institucija koje bi tijekom Konferencije iskazale konkretne namjere pomoći, uključujući i financijske doprinose za humanitarno razminiranje u Ukrajini.

Radna skupina će koordinirati sve aktivnosti, a u nju će biti uključena i druga tijela državne uprave te uredi Vlade.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je navedeni prijedlog te donijela Odluku o osnivanju Radne skupine za pripremu i organizaciju Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju u Ukrajini, kojom će predsjedati potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
 
Amandmani na konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju

Državna tajnica Petrijevčanin iznijela je prijedlog za izmjenama u članku 47. Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju u članku 102. na način da se propisuje brisanje stavka trećeg, te se u članku 53. Konačnog prijedloga Zakona dopunjuje članak 136. važećeg Zakona o protuminskom djelovanju.

Vlada Republike Hrvatske uputila je Hrvatskom saboru navedene amandmane na konačni prijedlog Zakona.
 

Pisane vijesti