U okviru mehanizma premještanja u RH stiglo deset osoba

Slika /2023/3/ilustracija ruke.jpg

Republika Hrvatska sudjeluje u zaštiti ljudskih života, preuzima odgovornost i pridonosi provedbi sveobuhvatnog europskog pristupa u rješavanju migracijskih izazova

Foto: ilustracija

U srijedu, 1. ožujka 2023. godine, u Republiku Hrvatsku je, u okviru mehanizma premještanja* (eng .relocation), iz Talijanske Republike u pratnji djelatnika IOM-a (International Organization for Migration) stigla skupina od deset tražitelja međunarodne zaštite (tri bračna para, od kojih jedan ima maloljetno dijete te tri muškarca samca), inače državljani Obale Bjelokosti.
 
Radi se dobrovoljnoj relokaciji tražitelja međunarodne zaštite temeljem Odluke o premještanju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavanju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 29. srpnja 2022. godine.
 
Donošenjem ove Odluke Republika Hrvatska je, prema načelu dobrovoljnosti i solidarnosti, temeljem Deklaracije o dobrovoljnom mehanizmu solidarnosti, izrazila sudjelovanje u premještanju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite iz Helenske Republike, Republike Cipra, Talijanske Republike, Republike Malte i Kraljevine Španjolske (tzv. MED 5). Također se obvezala prihvatiti do ukupno 60 državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva.
 
Nakon dolaska u Republiku Hrvatsku, navedene osobe su smještene u Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite te će im u žurnom postupku biti zaprimljeni zahtjevi za međunarodnom zaštitom u RH i donijete odluke o statusu.
 
Tijekom boravka u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite s osobama se provode aktivnosti inicijalne integracije u hrvatsko društvo kroz učenje hrvatskog jezika, upoznavanje s hrvatskom kulturom, običajima, zakonima, pravima i obvezama.
 
Nakon odobrenja međunarodne zaštite te početnih integracijskih mjera, osobe se smještaju u trajniji smještaj, izvan Prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite.
 
Zadaća Republike Hrvatske je nastaviti s osiguravanjem odgovarajućeg prihvata državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva , koji su u stvarnoj potrebi za međunarodnom zaštitom. Na to nas, između ostalog, obvezuju i mnogi pozitivni primjeri integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom kojima svjedočimo u Hrvatskoj.
 
Zajedno s ostalim državama članicama Europske unije, Republika Hrvatska sudjeluje u zaštiti ljudskih života, preuzima odgovornost i pridonosi provedbi sveobuhvatnog europskog pristupa u rješavanju migracijskih izazova.
 
 
*Premještanje (eng. relocation) znači transfer podnositelja zahtjeva s državnog područja države članice koja je prema kriterijima utvrđenima u poglavlju III. Uredbe (EU) br. 604/2013 navedena kao odgovorna za razmatranje njegova zahtjeva za međunarodnu zaštitu na državno područje države članice premještanja.
 

Priopćenja | Društvo i zajednica