Uprava kriminalističke policije započela provedbu Ugovora po projektima u okviru Fonda za unutarnju sigurnost

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/EU/eufondovi.jpg
Uprava kriminalističke policije započela je provedbu Ugovora po projektima u okviru Fonda za unutarnju sigurnost “Jačanje kapaciteta Uprave kriminalističke policije nadogradnjom integriranog kriminalističko-obavještajnog sustava (ICIS) i TIRM sustava"  i “Jačanje kapaciteta Službe posebnih kriminalističkih poslova u borbi protiv šifriranja u kriminalističkim istraživanjima” u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama.

Pisane vijesti