Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja odobren je projekt „Nabava specijalizirane forenzične opreme za obradu tragova na materijalu vještačenja (BIO LAMPE)“

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/EU/eufondovi.jpg
FOTO: ilustracija

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, dana 06. prosinca 2023. godine donijela je Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Nabava specijalizirane forenzične opreme za obradu tragova na materijalu vještačenja (BIO LAMPE)“ u okviru Fonda za unutarnju sigurnost (ISF).

Svrha projekta je jačanje kapaciteta na području forenzičnih ispitivanja, istraživanja i vještačenja kroz nabavu suvremene forenzične opreme za pronalaženje, detekciju i dokumentiranje bioloških tragova i tragova pucanja iz vatrenog oružja na materijalu vještačenja.
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 200.000,00 EUR s PDV-om, od čega će se 116.000.000,00 EUR s PDV-om, što predstavlja 58% iznosa, sufinancirati iz sredstava Fonda za unutarnju sigurnost, dok će se 84.000,00 EUR s PDV-om, što predstavlja 42% iznosa, sufinancirati iz Državnog proračuna.

Pisane vijesti | Projekti | Vanjski i europski poslovi