Dodjela financijskih sredstava za provedbu projekta

Dodjela financijskih sredstava za provedbu projekta: „Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2019. i 2020. godinu“  

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske Unije je dana 17. prosinca 2018. godine donijela Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2019. i 2020. godinu" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza.
 
Svrha ovog projekta je osiguravanje potpune tehničke operativnosti službenih plovila pomorske i riječne policije u obavljanju nadzora državne granice na moru i na rijekama, tj. vanjske granice EU na moru i na rijekama.
 
Realizacijom projekta u značajnoj će se mjeri postići funkcionalniji i učinkovitiji nadzor vanjske granice EU što će neposredno utjecati na smanjenje svih oblika prekograničnog kriminaliteta te će ojačati stanje sigurnosti.
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.750.000,00 EUR s PDV-om što predstavlja 100% ukupnih opravdanih troškova projekta. Opravdani troškovi projekta će se kao operativna potpora u potpunosti financirati iz Fonda za unutarnju sigurnost – Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza sukladno članku 10. Uredbe (EU) br. 515/2014.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta: Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2019. i 2020. godinu
 
 

Stranica