Hrvatska vatrogasna zajednica preuzela poslove vatrogastva iz djelokruga DUZS-a

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader potpisali su danas Sporazum kojim Hrvatska vatrogasna zajednica preuzima poslove vatrogastva iz djelokruga Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Foto: MUP

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader potpisali su danas u sjedišta Ministarstva, Sporazum o preuzimanju državnih službenika i namještenika, opreme, pismohrane i ostale dokumentacije, sredstava za rad, financijskih sredstava, prava i obveza Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Temeljem Sporazuma, Hrvatska vatrogasna zajednica preuzima poslove vatrogastva iz djelokruga Državne uprave za zaštitu i spašavanje te stotinu državnih službenika koji su stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 116/18), zatečeni na obavljanju poslova vatrogastva, kao i 12 državnih službenika i namještenika zatečenih na općim, financijskim, administrativnim i pomoćno-tehničkim poslovima.

Razmjerno preuzetim poslovima, Hrvatska vatrogasna zajednica preuzima na korištenje i opremu, pismohranu i ostalu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze.

Nekretnine i pokretnine koje su se dosad koristile za poslove vatrogastva, i dalje će se koristiti u tu svrhu, a Hrvatska vatrogasna zajednica će sudjelovati u podmirenju materijalnih troškova razmjerno površini prostora koji koristi.

Po pitanju obrazovanja vatrogasnih kadrova, MUP i HVZ obvezuju se osigurati provođenje programa prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar u školskoj godini 2018./2019. u Vatrogasnoj školi HVZ-a, pod istim uvjetima pod kojim su se polaznici upisali.             

Također, Sporazumom je definirano da MUP prepušta HVZ-u analognu radio mrežu sa uređajima i pripadajućom opremom, kao i omogućavanje daljnjeg korištenja aplikacije ZEOS (zemljopisno obavijesni sustav – informacijska platforma koja posjeduje sve podatke potrebne za vođenje operacija u velikim nesrećama i katastrofama).

Ministar Davor Božinović je, nakon potpisivanja Sporazuma, rekao da je to velik događaj za vatrogastvo ali i cijeli sustav civilne zaštite u RH i  predstavlja podizanje razine te uske specijalizacije kako bi bili u stanju odgovoriti na sve potencijalne humanitarne krize, nesreće i katastrofe. 

Uredbom o unutarnjem ustroju Ministarstva unutarnjih poslova prihvaćenom u ožujku na sjednici Vlade uspostavljeno je Ravnateljstvo civilne zaštite te u sklopu tih rješenja, dodao je ministar, jedna od glavnih postavki bilo je kako tu najjaču i najmnogoljudniju snagu organizirati u sustavu zaštite i spašavanja u RH.

Ovo je segment koji sve više na razini Europske unije dobiva na značaju. U novom financijskom okviru za sljedeće razdoblje financiranja europskih politika zaštita i spašavanje će dobiti nekoliko puta više sredstava nego je sada. Upravo je u tijeku puštanje testne faze razvoja sustava zaštite i spašavanja na razini Europske unije tzv. EU Resceu i Hrvatske je tu već prepoznata kao potencijalno jedan od jačih partnera. Tako će početkom travnja na otoku Cresu pod pokroviteljstvom i financiranjem EU biti organizirana vježba MODEX koja će okupiti snage zaštite i spašavanja Republike i šest drugih europskih zemalja. Činjenica da Hrvatska domaćin, da je Hrvatska vatrogasna zajednica glavni partner ovdje u Republici Hrvatskoj dovoljno govori o povjerenju koje postoji kada je u pitanju hrvatsko vatrogastvo  - naglasio je ministar.

„Nakon 100 godina Hrvatska vatrogasna zajednica je postala nadležno tijelo za poslove vatrogastva u Republici Hrvatskoj, ovo je najveća pobjeda za vatrogastvo, ovo je ono što su hrvatski vatrogasci željeli. Glavni vatrogasni zapovjednik u zadnjih 25 godina nije bio u organizaciji. Ovim činom, ovim potezom i zaslugom ovog ministra i hrvatske Vlade, glavni vatrogasni zapovjednik je vraćen u organizaciju. Također je važno da je škola vatrogastva vraćena vatrogasnoj organizaciji, da su intervencijske vatrogasne postrojbe vraćene Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici…to su sve bili odvojeni sustavi i zato smo imali velikih problema. To smo danas riješili na zadovoljstvo svih hrvatskih vatrogasaca“ - rekao je predsjednik HVZ-a Ante Sanader.

Uspostavili smo povjerenje, uspostavili smo partnerstvo i na tim osnovama ćemo graditi i razvijati i sustav vatrogastva i sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj i tu vidimo svoju ulogu; da budemo servis kao što smo servis građanima Republike Hrvatske tako da budemo i servis vatrogascima, gorskoj službi spašavanja, hitnoj medicinskoj službi, Hrvatskom crvenom križu, to nam je uloga, za to smo ovdje - zaključno je rekao ministar Božinović.

Pisane vijesti | Suradnja