Investicija C2.3. R3-I2 Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/EU/eufondovi.jpg

U roku uspješno završena prva ključna etapa projekta

Foto: Ilustracija

Digitalna transformacija društva u cjelini ujedno povećava i izloženost svih vrsta podataka u digitalnom obliku zlonamjernim aktivnostima raznih interesnih skupina ili pojedinaca. Prema Izvješću Svjetskog ekonomskog foruma, kibernetički napadi navode se kao ključna prijetnja u ovom desetljeću.

Sukladno izvješćima kompanija koje se bave kibernetičkom sigurnošću, kibernetički kriminalitet na godišnjoj razini uzrokuje štetu svjetskoj ekonomiji u iznosu od 600 milijardi američkih dolara ili 0,8% svjetskog BDP-a, što čini kibernetički kriminalitet ozbiljnom prijetnjom globalnoj sigurnosti i gospodarstvu.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske je jedno od ključnih tijela u segmentu istražnog i kaznenog postupanja u području kibernetičkog kriminaliteta te usko surađuje s Nacionalnim CERT-om u segmentu obuke i pomoći u istražnim i forenzičkim postupcima.

Cilj provođenja projekta je povećanje razine kibernetičke sigurnosti na području Republike Hrvatske i Europske unije, razvijanjem i unaprjeđenjem sustava prikupljanja, korištenja i analize digitalnih dokaza, organiziranjem i provođenjem specijaliziranih edukativnih programa o metodama istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava kao i programa i podataka namijenjenih policijskim službenicima, te organiziranjem edukacija za šire građanstvo u svrhu podizanja svijesti o važnosti kibernetičke sigurnosti.

Jačanjem kapaciteta za borbu protiv kibernetičkog kriminaliteta i kampanjom pod nazivom „Web heroji“ kojom se osvještava javnost namjerava se izravno smanjiti negativan utjecaj kriminala na gospodarstvo značajnim reduciranjem materijalne štete koju kriminal uzrokuje, te na taj način otvoriti prostor trgovačkim društvima za ulaganja u nove tehnologije, bez bojazni da će uporaba novih tehnoloških procesa i online poslovanja uzrokovati poslovne gubitke.

Dovršene su slijedeće aktivnosti:
 
  • Nabava kompleta i sustava za istraživanje kibernetičkog kriminaliteta, pretraživanje otvorenih izvora na internetu i digitalnu računalnu forenziku, kojom je nabavljeno 130 prijenosnih računala,   
  • Nabava istražiteljskih analitičkih računalnih setova za analizu digitalnih dokaza kojom je nabavljeno 130 radnih stanica, i
  • Preventivna kampanja za javnost pod nazivom Web Heroji je provedena, a više podataka je dostupno na poveznici Web heroj — Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba.

Upravo se provodi zadnja planirana aktivnost - edukacija 65 policijskih službenika putem 11 modula (Live forenzika, Forenzika tvrdih diskova i drugih medija za prijenos i pohranu podataka, Mreža forenzika, Linux forenzika i slično).

Ukupna vrijednost investicije je 1.58 milijuna EUR, dok je rok završetka svih aktivnosti prosinac 2024. godine.Pisane vijesti | Projekti