Izazovi nezakonitih migracija na istočno-mediteranskoj i zapadno-balkanskoj ruti tijekom pandemije COVID-19 glavna tema EMN e-konferencije u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije

Konferencija je pružila priliku Europskoj agenciji za temeljna prava da predstavi Praktični priručnik o temeljnim ljudskim pravima pri provođenju nadzora državne granice na kopnenim granicama

FOTO: EMN PRESS

EMN e-konferencija: Izazovi nezakonitih migracija na istočno-mediteranskoj i zapadno-balkanskoj ruti tijekom pandemije bolesti  COVID-19 održana je 24. lipnja 2020. godine u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Na konferenciji sudjelovali su načelnik Uprave za granicu iz Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ničeno te direktor Uprave za strategiju i opće poslove Europske Komisije Johannes Luchner kao uvodni govornici te uvaženi govornici iz europskih institucija, međunarodnih organizacija, policijskih službi i renomiranih sveučilišta.
 
Panelisti iz europskih institucija, međunarodnih organizacija, policijskih službi i renomiranih sveučilišta su tijekom konferencije govorili o izazovima nezakonitih migracija i borbi protiv krijumčarenja migranata u EU, s osvrtom na pandemiju bolesti COVID 19.
 
Tijekom konferencije naglasak je stavljen na borbu protiv krijumčarenja migranata i stanje na području nezakonitih migracija na istočnomediteranskoj i zapadnobalkanskoj ruti, s posebnim osvrtom na  humanitarni aspekt koji je pandemija bolesti COVID-19 imala na migrante i to ne samo na nezakonite migrante i krijumčarenje, već i na ostala migracijska kretanja diljem Europske unije i šire.
 
Jedna od ključnih poruka bila je da migracije neće nestati, da će kontinuirano biti prisutne te da trebamo težiti postizanju održivog i predvidivog upravljanja migracijama uz poštivanje temeljnih prava i temeljnih vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija. Suradnja između država članica, ali i suradnja s trećim zemljama, posebno našim partnerima sa zapadnog Balkana, treba se nastaviti i stalno poboljšavati.
 
Obveza poštivanja ljudskih prava u upravljanju migracijama mora se temeljiti na nacionalnim pravnim sustavima koji se moraju temeljiti na međunarodnim i europskim dokumentima o temeljnim ljudskim pravima i pravima izbjeglica. Konferencija je također potaknula raspravu o nedavnim presudama Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te pružila priliku Agenciji Europske unije za temeljna prava da po prvi puta predstavi Praktični priručnik o temeljnim ljudskim pravima pri provođenju nadzora državne granice na kopnenim granicama.

Cilj Priručnika je pružiti potporu u provedbi zaštitnih mjera temeljnih ljudskih prava iz Zakonika o schengenskim granicama (Uredba (EU) br. 2016/399) i drugih pravnih instrumenata EU-a u svakodnevnom radu prilikom provođenja nadzora državne granice na vanjskim kopnenim granicama.
 

Priopćenja | Međunarodna suradnja