Još jedan korak naprijed za Policiju i sigurnost

U cijenjenoj citatnoj bazi Web of Science Core Collection sada je moguće pronaći sve članke stručnog časopisa Policija i sigurnost objavljene od 2007. godine, otkad se objavljuje online inačica časopisa

Foto: MUP RH

Časopis Policija i sigurnost, koji je prošle godine obilježio 65. obljetnicu, razvio se u respektabilan stručni i znanstveni prijenosnik informacija strukovnoj, ali i široj zajednici. U ovom trenutku posebno se može naglasiti njegova važnost u aktualizaciji pitanja i postignuća, afirmaciji dobre prakse te osnaživanju društvenog položaja plejade tema i autorskih uradaka – sve radi jačanja povjerenja u policiju i kreiranje njezina ugleda u kolektivnoj i individualnoj svijesti.

Časopis njeguje univerzalnu pristupačnost, točnost podataka, mogućnost verifikacije znanstvenih informacija, veliku propusnost i trajnost. U funkciji je javnog arhiva znanosti te stjecanja priznanja i prestiža znanstvenih autora, a od 2007. godine objavljuje se, uz tiskanu, i u online inačici, te se može naći na internetskim stranicama MUP-a RH i na Hrčku – centralnom portalu koji na jednome mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise s otvorenim pristupom radovima, gdje se bilježi respektabilnih 53 000 posjeta.

Pri odabiru tekstova vodi se briga o suglasju i sinergiji autorica i autora tekstova, uređivačkog odbora, urednika, recenzenata, redaktora, lektora, korektora, djelatnika tiskara i drugih koji su svojom stručnošću, kreativnošću i trudom sve ove godine vodili časopis u duhu nepristranosti, nepokolebljivosti, zakonitosti i etičke dosljednosti. Autorima su dane jasne upute o načinu strukturiranja radova, postupku vrednovanja i recenzije te ostale upute za što kvalitetnije radove. Časopis je otvoren i za autore stranih govornih područja, kojima se tekstovi objavljuju na engleskom jeziku.

Časopis Policija i sigurnost naslijedio je časopis koji je u razdoblju od 1953. do 1991. godine izlazio pod naslovom Priručnik za stručno obrazovanje radnika organa unutrašnjih poslova; sada izlazi kao tromjesečnik – s četiri broja godišnje. Tijekom plodne povijesti publikacije, časopis objavljuje i obrađuje sva relevantna pitanja u svezi s radom Ministarstva da bi službenicima našeg resora pružio obrazovnu, praktičnu i stručnu pomoć u provođenju složenih i kompleksnih aktivnosti, predstavljajući pritom čitavu „enciklopediju“ tema, pojmova, zadataka, problema, rješenja i disciplina, sve s intencijom podizanja stupnja individualne i kolektivne stručnosti tijela unutarnjih poslova te upoznavanja s novim propisima i njihovom aktualizacijom.

Časopis Policija i sigurnost od 2017. godine indeksiran je u citatnoj bazi Web of Science Core Collection (WoSCC) u citatnom indeksu Emerging Sources Citation Index. Bazu podataka Web of Science održava Institute for Scientific Information (ISI) od 1991. godine, a obuhvaća oko 12 000, prema ocjeni međunarodne istraživačke zajednice, vodećih svjetskih časopisa iz svih područja znanosti, dok Emerging Sources Citation Index indeksira više od 5700 časopisa i uključuje više od milijun zapisa od 2015. do danas.
 
Časopis Policija i sigurnost danas u bazi Web of Science Core Collection ima uvrštenih 415 članaka, publiciranih u časopisu od 2007. godine, odnosno od početka objavljivanja online inačice časopisa. Podaci o uvrštenim člancima mogu se potražiti na internetskoj stranici http://apps.webofknowledge.com


Rezultat je to rada svih urednika, uredništava i uređivačkih odbora koji su u proteklih 65 godina svoj trud ugrađivali u časopis, kao i svih autora koji su u njemu objavljivali. Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost, u okviru koje časopis nastaje, odlučna je da Policija i sigurnost tu neće stati. Letvica je podignuta visoko, no na Policijskoj akademiji svi su usmjereni izvrsnosti, a zajednički je prioritet neprestano ulaganje u obrazovanje i obrazovne alate.
 
 

Pisane vijesti | Promo materijali i publikacije | Odgoj i obrazovanje