Mala Gorica - komunikacija je bila transparentna, a dijalog s lokalnom zajednicom otvoren

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/MUP_ILUSTRACIJE/mup_hr1.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova iniciralo je otvoreni dijalog s lokalnom zajednicom i građanima želeći doprinijeti boljem međusobnom razumijevanju te ukazati na pozitivne aspekte ovog projekta

S ciljem točnog i potpunog izvješćivanja javnosti, a vezano uz zahtjev i peticiju protiv izgradnje i realizacije projekta „Uspostava infrastrukture i jačanja kapaciteta prihvatilišta za tražitelje azila u Maloj Gorici“ koju je Ministarstvu unutarnjih poslova uputila Inicijativa branitelja grada Petrinje, dajemo sljedeće priopćenje: 
 
Ministarstvo unutarnjih poslova je od samog početka, kao zainteresirana strana u pronalasku adekvatnog mjesta za izgradnju i uspostavu prihvatilišta za tražitelje azila, a na prijedlog Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, s predstavnicima lokalne zajednice u tu svrhu razmatralo lokaciju bivšeg prognaničkog naselja Mala Gorica pored Petrinje.
 
Tijekom navedene komunikacije s gradonačelnikom Dumbovićem i županom Žinićem, a kasnije i članovima Gradskog vijeća, svima je predstavljena namjena i cilj, ali i potreba jačanja kapaciteta za smještaj tražitelja azila u Republici Hrvatskoj te je Ministarstvo s navedenim projektom i započelo, smatrajući da postoji njihova načelna spremnost i volja da, kao predstavnici lokalne zajednice, obnove potpuno devastirani kompleks te prateću infrastrukturu  bivšeg prognaničkog naselja u Maloj Gorici. 
 
Shodno tome, a posve transparentno i bez namjere uskraćivanja informacija, ovo Ministarstvo je Odluku o dodjeli financijskih sredstava iz Fonda za azil, migracije i integraciju za provedbu navedenog projekta, donesenu 9. srpnja 2018. godine, odmah javno objavilo na svojim službenim internetskim stranicama.
 
Uzimajući u obzir da je u navedenoj Odluci jasno naznačena namjera dodjele financijskih sredstava u iznosu od 4 milijuna eura, kao i da je ovo Ministarstvo odgovorilo i dalo informacije na sve zaprimljene upite medija, ali i predstavnika lokalnih vlasti tijekom službenih sastanaka, nikako ne možemo prihvatiti optužbe za netransparentno postupanje ili izbjegavanje odgovornosti.
 
Naprotiv, upravo je Ministarstvo unutarnjih poslova iniciralo otvoreni dijalog s lokalnom zajednicom i građanima želeći doprinijeti boljem međusobnom razumijevanju te ukazati na pozitivne aspekte ovog projekta. Na sastancima i javnim tribinama koje su informirale građane nazočio je u većem broju slučajeva i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović, ali i drugi najviši predstavnici našeg Ministarstva.
 
Sudjelujući na javnim tribinama demantirali smo netočne informacije koje su plasirane u javnost te smo željeli odagnati neutemeljenu bojazan i nelagodu koju građani možda osjećaju vezano uz dolazak tražitelja azila na njihovo područje.
 
Naime, ovim projektom osigurali bi se dodatni smještajni kapaciteti do 200 osoba isključivo ranjivim skupinama izbjeglica, s naglaskom na obitelji s djecom te osobama koje traže zaštitu od progona u svojim državama. Naša dosadašnja iskustva s drugim prihvatilištima u Republici Hrvatskoj, a o kojima je svjedočio i naš partner u integraciji, pater Tvrtko Barun iz Isusovačke službe za izbjeglice, govore u prilog tome da prisutnost tražitelja međunarodne zaštite nije utjecala na stanje sigurnosti u toj zajednici. Također, Ministarstvo unutarnjih poslova se obvezalo da će u svakom trenutku osigurati dovoljan broj službenika koji će građanima i nadalje osiguravati mir te javni red u zajednici.
 
Realizacijom ovog projekta otvorio bi se određeni broj novih radnih mjesta za socijalne radnike, medicinske sestre, domare, kuhare i drugo popratno osoblje prihvatilišta, a lokalna zajednica dodatno bi prosperirala poboljšanjem komunalne infrastrukture na području Male Gorice i Petrinje.
 
Budući je i sam ministar Božinović više puta javno rekao kako nijedno rješenje neće biti nametnuto dokle god postoji nesuglasje s lokalnom zajednicom, moramo utvrditi da se ovdje ne radi o političkom pitanju niti o brizi za stanje sigurnosti lokalne zajednice, već se radi isključivo i samo o humanitarnom pitanju za čije rješavanje nažalost trenutačno nema sluha.
 
Upravo stoga, iznenađeni razlozima nepodržavanja projekta, ali uvažavajući da je Gradsko vijeće o tome donijelo negativnu odluku, kao i činjenicu da se načelo humanosti i načelo solidarnosti ne mogu nametati jer bi to bilo u izravnoj suprotnosti s prirodom pomoći potrebitima koja može biti samo dobrovoljna, u MUP-u pripremamo odluku kojom ćemo polovicu od iznosa predviđenog za Malu Goricu uložiti u obnovu postojećih prihvatnih kapaciteta, a drugu polovicu u obnovu određenog broja stanova u vlasništvu Republike Hrvatske za smještaj tražitelja azila.

Priopćenja | Društvo i zajednica