Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ravnateljstvo civilne zaštite

Slika /Ilustracije-novo/1920x1080-08-05-dsi.jpg

Prijam u službu predviđen je za 79 radnih mjesta. Na natječaj se, ravnopravno s ostalim kandidatima, mogu prijaviti i osobe s invaliditetom.

FOTO: Ilustracija

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je javni natječaj za prijam u državnu službu (Ravnateljstvo civilne zaštite) na neodređeno vrijeme na koji se, ravnopravno s ostalim kandidatima, mogu prijaviti i osobe s invaliditetom.

Prijam u službu predviđen je za 79 radnih mjesta, a prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta  podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za ljudske potencijale
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom “za javni natječaj”
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

Ministarstvo unutarnjih poslova poziva sve zainteresirane osobe na ravnopravno sudjelovanje u raspisanom natječaju, uključujući osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti.

Osim navedenih uvjeta u svakom pojedinom natječaju za pojedino radno mjesto, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima. Osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima ne mogu biti primljene.

Kandidati i kandidatkinje - osobe s invaliditetom

Kandidati i kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u natječaju.

Kandidate i kandidatkinje osobe s invaliditetom, kojima je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, pozivamo da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj te da se nakon podnošenja prijave obrate na broj telefona ili porukom na e-mail adresu koji su navedeni na natječaju za koji se kandidiraju. Sve iskazane razumne prilagodbe bit će pravovremeno osigurane radi ravnopravnog sudjelovanja u javnom natječaju.

Svim kandidatima i kandidatkinjama želimo puno uspjeha.

Napomena: Ova vijest je informativnog karaktera i ne može sadržavati sve detalje o načinu sudjelovanja u natječaju. Molimo da se detaljno upoznate s uvjetima sudjelovanja na natječaju na priloženim poveznicama.
 

Pisane vijesti