Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite

Slika topvijesti/2018/09_rujan/radiokomunikacije_oprema.jpg

Foto: MUP

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite“ potpisali su danas, 10. rujna, ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović, ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić i generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković.

Danas potpisanim Ugovorom osigurana su sredstva za modernizaciju radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite, tj. stvaraju se preduvjeti za jedinstveni komunikacijski sustav za sve žurne službe u Republici Hrvatskoj. Nositelj projekta je MUP, a krajnji korisnici Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica i Hrvatska gorska služba spašavanja.

Prisjetivši se protupožarne sezone 2017. godine i poplava, te velikih odrona nakon nje, zbog čega su operativne snage sustava zaštite i spašavanja bile itekako angažirane i opterećene, ministar Božinović je uvodno pojasnio kako je jedan od zaključaka raščlambe sezone, koja je uslijedila, bio da postoji i stanovit problem vezan za radiokomunikacijsku opremu koja je zastarjela, količinski nedostatna i, s obzirom na različitost tehničkih rješenja, nekompatibilna.  

U okviru projekta nabavit će se 6 baznih stanica sa dva bazna radija, 5 mobilnih kofera gateway, 3 nadzorne konzole, 2.700 ručnih radio uređaja s ispravljačem i antenom i potrebnim kablovima, 300 ručnih radio uređaja s ispravljačem i antenom i potrebnim kablovima, ali sa većom snagom signala, 900 radio uređaja za ugradnju u vozilo ili u stacionarno kućište, 45 stolnih kućišta za stacionarni radio uređaj sa pripadajućom antenom te 3 kompleta SW za programiranje s pripadajućim kablovima.

Projekt „Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite“ vrijedan je 37.150.000,00 kuna od čega je 31.577.500,00 kuna, odnosno 85%, osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“ Preostalih 15 % u iznosu od 5.572.500,00 kuna osigurao je MUP, kao korisnik.

„Ovo je jedna od većih, ako ne i najvećih nabava ove vrste za sustav zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj ikad. Postići ćemo interoperabilnost svih operativnih snaga koje sudjeluju u zaštiti i spašavanju, podići učinkovitost tog sustava u pogledu informiranja, ali i u pogledu zapovijedanja i rukovođenja, čime se podiže ukupna sposobnost sustava na reakciju na krizna stanja, a time podižemo, ono što je i krajnji cilj, razinu zaštite ljudi i imovine u događajima koji su obilježeni kao humanitarne katastrofe, požari, poplave, potresi i sl.“, naglasio je ministar Božinović.

Svoje uvjerenje da će cijeli sustav zaštite i spašavanja nabavom ove opreme biti još spremniji na sve izazove koji se mogu očekivati izrazio je i ministar Čorić. „Vjerujem kako ćemo nabavkom opreme svim našim nositeljima sigurnosti omogućiti još bolju komunikaciju jer, kao što znate, pripremljenost i učinkovita reakcija su najvažnije pretpostavke u suočavanju s kriznim situacijama“, još je rekao ministar Ćorić.

Novom, modernom opremom doprinijet će se sveukupnoj sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj. Također, poboljšat će se komunikacija među stožerima, zapovjedništvima i postrojbama civilne zaštite, vatrogastva, policije, vojske, gorske službe spašavanja i hitne pomoći na nivou države, županija, gradova i općina.

Generalni direktor Hrvatskih voda Đuroković izrazivši zadovoljstvo što su i Hrvatske vode bile dio tima za realizaciju ovog projekta, kojim se jačaju kapaciteti za obranu od katastrofa, naglasio je kako je siguran i pouzdan komunikacijski sustav od iznimne važnosti i tijekom provedbe mjera obrane od poplava jer omogućuje bolju koordinaciju svih aktivnosti i operativno vođenje aktivnih mjera obrane od poplava od strane većeg broja različitih sudionika.

Planirano razdoblje provedbe projekta je do veljače 2020. godine.Pisane vijesti