Objavljen Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2

Slika topvijesti/godina2010/LISTOPAD_2010/vodic.jpg

Vodič sadrži popis svih modela novih osobnih automobila koji su u tekućoj godini dostupni za kupovinu u Republici Hrvatskoj, na temelju podataka dobivenih od dobavljača novih osobnih automobila u RH.

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je novi Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2. Naime, Zakonom o zaštiti okoliša, članak 177. stavak 3., („Narodne novine“ broj: 110/07) propisana je obveza ministarstva nadležnog za sigurnost prometa na cestama da jednom godišnje izrađuje predmetni Vodič uz suglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Na temelju Zakona o zaštiti okoliša donesen je Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila „Narodne novine“ broj: 120/07), koji propisuje da središnje tijelo državne uprave nadležno za sigurnost prometa na cestama izrađuje Vodič jednom godišnje, te ga dostavlja dobavljačima osobnih automobila u Republici Hrvatskoj u traženom broju i po cijeni koja ne smije premašiti troškove izrade Vodiča.

Tako je početkom ove godine osnovana Radna skupina za izradu Vodiča o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije. Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša te Pravilniku o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila, Radna skupina izradila je predmetni Vodič, koji sadrži popis svih modela novih osobnih automobila koji su u tekućoj godini dostupni za kupovinu u Republici Hrvatskoj, na temelju podataka dobivenih od dobavljača novih osobnih automobila u RH. Vodič je prihvaćen na Kolegiju ministra unutarnjih poslova, te je pribavljena suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Podjela tiskanih primjeraka Vodiča dobavljačima osobnih automobila trenutno je u tijeku.

Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2Pisane vijesti