Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta: "Nabava pogonskog goriva za plovila za nadzor državne granice na moru (2018. i 2019. godina)"

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/EU/eufondovi.jpg

Sredstva se dodjeljuju u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza

FOTO: ilustracija

Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije, dana 13. srpnja 2018. godine, donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta: "Nabava pogonskog goriva za plovila za nadzor državne granice na moru (2018. i 2019. godina)" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.851.951,55 EUR sa PDV-om. Dodijeljena financijska sredstva koriste se isključivo za provedbu predmetnog projekta sukladno uvjetima za korištenje sredstava nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost, predviđenih unutar Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine, za područje unutarnjih poslova.

Odluku možete pročitati ovdje.

Jednako tako, Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, dana  11. listopada 2019. godine donosi Dodatak odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Nabava pogonskog goriva za plovila za nadzor državne granice na moru (2018. i 2019. godina)" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza.
Dodatkom Odluke projektu „Nabava pogonskog goriva za plovila za nadzor državne granice na moru (2018. i 2019. godina)" izmijenjen je naziv u „Nabava pogonskog goriva za plovila za nadzor državne granice na moru" te mu se umanjuju sredstva u iznosu od 672.781,55 EUR sa PDV-om. Ukupna vrijednost projekta „Nabava pogonskog goriva za plovila za nadzor državne granice na moru" po odobrenim sredstvima iznosi 1.179.170,00 EUR sa PDV-om.

Dodatak Odluke možete pročitati ovdje.

Pisane vijesti | Međunarodna suradnja