Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Osnaživanje procesa i uređenje sustava PNR – OPUS PNR"

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/EU/eufondovi.jpg

Svrha projekta je unapređenje i razvoj funkcionalnosti PNR sustava, nabava IT i audiovizualne opreme za rad nacionalne jedinice za informacije o putnicima i PNR sustava te edukacija i stručno osposobljavanje kadrovskih kapaciteta nacionalne jedinice za informacije o putnicima

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije je dana 20.7.2023. godine donijela Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Osnaživanje procesa i uređenje sustava PNR – OPUS PNR" u okviru Fonda za unutarnju sigurnost.
 
Svrha projekta je unapređenje i razvoj funkcionalnosti PNR sustava, nabava IT i audiovizualne opreme za rad nacionalne jedinice za informacije o putnicima i PNR sustava te edukacija i stručno osposobljavanje kadrovskih kapaciteta nacionalne jedinice za informacije o putnicima.
 
Osnaživanje kapaciteta nacionalne jedinice za informacije o putnicima usmjereno je na ostvarivanje kontinuiteta održivosti i unaprjeđenja tehničkih kapaciteta te jačanje sposobnosti ljudskih i analitičkih kapaciteta nacionalne jedinice za informacije o putnicima kako bi se mogli nositi sa svim sigurnosnim izazovima povezanih sa terorizmom i drugim teškim kaznenim djelima u svrhu njihova otkrivanja, sprječavanja i suzbijanja, kao i u svrhu izvršenja kaznenopravnih sankcija izrečenih za navedena kaznena djela, čime će se znatno povećati razina sigurnosti, ne samo građana Republike Hrvatske, nego i svih građana Europske unije.
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.110.000,00 EUR-a s PDV-om, od čega je 90% sufinancirano sredstvima Fonda, a 10% iz državnog proračuna.
 

Pisane vijesti | Projekti