Održan sastanak stručnih službi Ministarstva unutarnjih poslova i Ravnateljstva policije

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/MUP_ILUSTRACIJE/UMUP.jpg

Predmet rasprave bio je postojeći zakonodavni okvir o načinu provođenja policijske ovlasti provjere identiteta osobe na zahtjev tijela državne uprave, pravne ili fizičke osobe

Foto: ilustracija

U Ravnateljstvu policije je, na inicijativu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, održan sastanak stručnih službi Ministarstva unutarnjih poslova i Ravnateljstva policije. Povod sastanka bilo je konkretno postupanje prilikom provjere identiteta novinarke Đurđice Klancir-Ladišić, a predmet rasprave bio je postojeći zakonodavni okvir o načinu provođenja policijske ovlasti provjere identiteta osobe na zahtjev tijela državne uprave, pravne ili fizičke osobe.

Utvrđeno je sljedeće:

- Sukladno važećem Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09 i 92/14) policijski službenik provjerava identitet osobe uvidom u njenu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu s fotografijom, a iznimno na temelju iskaza osobe čiji je identitet provjeren.

- Prema navedenom Zakonu nije propisana mogućnost provjere identiteta osobe uvidom u Informacijski sustav MUP-a. Iako takva mogućnost tehnički postoji od rujna 2009. godine, odnosno od kada su postojećim evidencijama dodane fotografije građana, propustilo se to pitanje regulirati prilikom donošenja Zakona 2009. godine, kao i njegovim kasnijim izmjenama 2014. godine.

- Konstatirano je da, sukladno navedenom Zakonu, policijski službenici prilikom postupanja prema novinarki Đurđici Klancir-Ladišić nisu povrijedili zakon.

- S obzirom na mišljenja da je bilo moguće provjeriti identitet osobe primjenom nekog drugog, uvjetno rečeno “blažeg” načina policijskog postupanja, konstatirano je kako, sukladno postojećim pravnim propisima, u navedenom slučaju, to nije bilo moguće. Naime, podatak iz dostavljene dokumentacije o radnom mjestu osobe policijski su službenici iskoristili kako bi upravo na toj adresi proveli provjeru identiteta.

- Glede načina postupanja, konstatirano je da su se policijski službenici prema gospođi Klancir-Ladišić ophodili uljudno i profesionalno što nitko nije ni osporio te su prilikom primjene ovlasti poštovali njezino dostojanstvo, čast i ugled.

- Radna skupina MUP-a za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, dovršila je Nacrt zakona krajem 2018. godine, nakon čega je isti upućen u proceduru donošenja. Javno savjetovanje zatvoreno je 4. ožujka 2019. godine, a izmjenom Zakona predloženo je da se ovlast provjere identiteta osobe može provesti i uvidom u Informacijski sustav MUP-a. To znači da se provjera identiteta osobe u slučajevima zahtjeva službenih osoba tijela državne uprave, pravnih ili fizičkih osoba radi ostvarivanja njihovih prava, ubuduće može provoditi bez terenskih provjera.

- Terenske provjere će se u ovakvim slučajevima moći provesti ukoliko se provjera identiteta osobe ne može utvrditi uvidom u Informacijski sustav MUP-a i samo ako to naloži nadležno tijelo za vođenje postupka, što će u daljnjoj proceduri donošenja Zakona predložiti Ministarstvo unutarnjih poslova.

- Uvažavajući činjenicu da policijsko postupanje može dovesti do subjektivnog osjećaja nelagode, a kako bi se izbjegle takve situacije, MUP će predloženim izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, ali i izmjenama Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika navedenu materiju detaljno urediti, što se propustilo učiniti 2010. i 2015. godine, kad je predmetni Pravilnik bio donesen, odnosno mijenjan.

- Time će se, ne samo otkloniti pravne i postupovne nejasnoće, već će se dodatno ojačati načelo razmjernosti policijskog postupanja, ali i osigurati viša razina zaštite prava i sloboda građana.

 

Priopćenja | Društvo i zajednica