Potpredsjednik Božinović na 136. sjednici Vlade

Slika /2022/7/foto vlada.png

Na sjednici Vlade prihvaćeni prijedlozi akata iz područja protuminskog djelovanja, međunarodne zaštite i granice

FOTO: YouTube Vlada RH

Na današnjoj, 136. sjednici Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović predstavio je Prijedlog Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine, Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite za 2019. godinu i Prijedlog odluke o premještanju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite, te Prijedlog Uredbe o dopuni Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske.
 
Prijedlog Nacionalnog programa protuminskog djelovanja RH do 2026. godine, kojega je potpredsjednik Božinović ukratko predstavio, treći je po redu nacionalni program te je kroz njega definirano pet osnovnih ciljeva.
 
„U potpunosti, najkasnije do 1. ožujka 2026. godine ukloniti minsku opasnost s područja Republike Hrvatske, održavati obilježenost cjelokupnog minski sumnjivog područja, provoditi programe edukacije stanovništva koje živi i/ili radi u okruženju minski sumnjivog područja, nastaviti s pružanjem pomoći i rehabilitacijom minskih žrtava te poticati izvoz hrvatskog znanja, iskustva kao i opreme hrvatskih proizvođača koja se koristi u protuminskom djelovanju“, pojasnio je ciljeve potpredsjednik Božinović istaknuvši kako se procjenjuje da je za potpuno uklanjanje minske opasnosti s područja cijele Republike Hrvatske do 1. ožujka 2026. potrebno 1,65 milijardi kuna, a što se planira osigurati iz Državnog proračuna i sredstvima europskih fondova iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
 
Završno je naglasio kako će do kraja ove godine s područja Požeško-slavonske županije minska opasnost biti u cijelosti uklonjena te pozvao Vladu RH da se Prijedlog navedenog nacionalnog programa uputi Hrvatskom saboru na donošenje, što je na Vladi jednoglasno prihvaćeno.
 
„Deklaracijom o solidarnosti koja je dobila većinsku podršku na Vijeću za unutarnje poslove 9. lipnja, uspostavlja se dobrovoljni mehanizam solidarnosti za potporu mediteranskim državama članicama Europske unije, koji se temelji na doprinosima u obliku zaloga za premještanje osoba koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite. U prvih šest mjeseci ove godine zabilježen je porast broja nezakonitih migranata na središnjoj sredozemnoj ruti za čak 1/3 više nego 2021. godine, a predviđa se da će se taj trend priljeva nastaviti i tijekom ljetnih mjeseci, što bi moglo rezultirati s 50 tisuća novih dolazaka, naravno ne računajući osobe raseljene iz Ukrajine. Cilj Deklaracije je provesti deset tisuća premještanja iz država korisnica, te su ostale države članice do sada izrazile spremnost za premještanjem 8 289 osoba, a Hrvatska je podržala i pristupila Deklaraciji te izrazila spremnost za dobrovoljnim premještanjem do 60 osoba“, pojasnio je širi kontekst Odluke o premještanju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite potpredsjednik Božinović, pritom napomenuvši kako je predviđeno da države članice koje će provesti premještanje prime iznos od 10 tisuća eura za svaku premještenu osobu ili člana obitelji, a k tome će državi članici koja će provesti premještanje pripasti i iznos od 500 eura za troškove premještanja.
 
Vlada je jednoglasno prihvatila Prijedlog Odluke, a zajedno s donošenjem te nove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka koja se odnosila na preseljenje državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite iz 2019. godine.
 
Treća tema iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova uvrštena na dnevni red današnje sjednice Vlade RH bio je Prijedlog Uredbe o dopuni Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske.
 
Dopune su zatražene zbog projekta Županijske lučke uprave Zadar „Dogradnja gradske luke Sali na Dugom Otoku“. Zbog provedbe projekta, odnosno zbog sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Zadar je zatvorila luku Sali za sav pomorski promet do prosinca 2023. godine te dolazak plovila na taj granični prijelaz više nije moguć, već je pomorski promet preusmjeren na najbliže otvorene granične prijelaze za međunarodni pomorski promet, a to su Božava ili u Zadar. 
 
„S obzirom da u luci Sali ne postoje tehnički uvjeti za sigurno i učinkovito obavljanje granične kontrole, predlažem da Vlada Republike Hrvatske donese Uredbu o dopuni Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske kojom će se privremeno odgoditi otvaranje sezonskog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Sali, do završetka radova dogradnje luke“, predložio je potpredsjednik Božinović donošenje dopuna Uredbi, što je Vlada i prihvatila.
 
 

Stranica