Poziv na prvu fazu testiranja kandidatima/kandidatkinjama

Slika /2021/testiranje.jpg
FOTO: ilustracija

 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
 
Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
objavljenog dana 26. siječnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 11/2022,
na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova
i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave,
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje
 
POZIV
NA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 
 koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo unutarnjih poslova,
objavljenog dana 26. siječnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 11/2022,
na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova
i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave za sljedeća radna mjesta:
 
 
1.         Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za međunarodnu zaštitu
Odjel za postupak međunarodne zaštite
 • nadzornik za unutarnje poslove – 3 izvršitelja/ice
 
2.         Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za strance
Odjel za zakonite boravke stranaca
 • nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj/ica
 
   3.      Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za upravne poslove i državljanstvo
Služba za upravne poslove
Odjel za prijavništvo i osobne isprave
 • upravni referent – 1 izvršitelj/ica
 
4.         Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za strance
Odjel za vize
 • upravni referent – 1 izvršitelj/ica
 
5.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Zagreb
Služba za prevenciju i pripravnost
 • stručni suradnik za prevenciju i pripravnost – 1 izvršitelj/ica
 
6.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost
Služba za nuklearnu sigurnost
Odjel za okoliš i radioaktivni otpad
 • stručni savjetnik za okoliš i radioaktivni otpad – 1 izvršitelj/ica
 
7.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost
Služba za radiološku sigurnost
 • samostalni nadzornik za radiološku sigurnost – 1 izvršitelj/ica
 
8.         Uprava za granicu
Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice
 • administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica
 
9.         Glavno tajništvo
Sektor za pravne poslove i strateško planiranje
Služba za normativne poslove
Odjel za nadzor propisa
 • policijski službenik za analizu  – 1 izvršitelj/ica
 
10.       Glavno tajništvo
Sektor za pravne poslove i strateško planiranje
Služba za normativne poslove
Odjel za izradu propisa
 • policijski službenik za izradu propisa  – 1 izvršitelj/ica 
 
11.       Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
Služba za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja
 • administrativni referent – 1 izvršitelj/ica
 
 

koje će se održati dana 03. ožujka 2022. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Ilica 335 (u Amfiteatru), Zagreb, s početkom u 10.00 sati.
 

Kandidati testiranju i razgovoru mogu pristupiti sukladno odredbama točke V. i VII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, br. 121/2021).
 
Točkom V. navedene Odluke propisano je kako se posebna sigurnosna mjera obveznog predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju, cijepljenju, ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 uvodi i za sve druge fizičke osobe koje namjeravaju ući u prostore javnopravnih tijela po bilo kojoj osnovi.
 
Točkom VII. navedene Odluke propisano je kako činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljenje ili su preboljele bolest COVI-19 osobe iz točke V ove Odluke mogu dokazivati predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza i to:
 
 • da su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa
 • da su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, te su proglašene vjerojatnim slučajem i bolest im nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije
 • da im je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazuju potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjesec
 • da su preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.
 • Testiranje se može obaviti u ovlaštenoj ustanovi ili laboratoriju, s popisa koji se nalazi na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite i svakodnevno se ažurira:
 • https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/popis-zdravstvenih-ustanova-i-laboratorija-covid-testiranja-4352/4352)
 
 • Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 1. lipnja 2021. propisano je da su valjani sljedeći testovi:
 
 • PCR test koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja,
 • brzi antigenski test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sata od trenutka testiranja.
 
 • TESTIRANJE PO OBJAVLJENOM JAVNOM NATJEČAJU ODRŽAT ĆE SE SUKLADNO EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA
 
 • KANDIDATI NA TESTIRANJE I RAZGOVOR MORAJU PRISTUPITI SA ZAŠTITNIM MASKAMA
 
 • NAPOMINJEMO DA KANDIDATI S POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM, KANDIDATI KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI KANDIDATI KOJI IMAJU MJERU COVID NEĆE BITI PUŠTENI NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
 
 

Ispunjavaju li uvjete iz natječaja i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu saznati klikom
 
OVDJE

 
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-664.
 
PRAVILA TESTIRANJA 
 
1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
 
 
2.         Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.

Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.    
 
3.         Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova.

Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4.         Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
 
5.        Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6.        Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.


Priopćenja | Školovanje i zapošljavanje