Poziv na testiranje

Slika /2022/testiranje.jpg

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca Policijske uprave požeško-slavonske održat će se 28. listopada

FOTO: ilustracija

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca Policijske uprave požeško-slavonske, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova 10. listopada 2022. godine, održat će se 28. listopada 2022. godine u Ravnateljstvu policije, Ilica 335 (soba 256), Zagreb, s početkom u 10:00 sati.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, istovremeno s objavom internog oglasa.
 
Testiranje se sastoji od pismene provjere znanja bitne za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario najmanje 5 bodova.
 
Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom za odabir kandidata za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika.
 
Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 5 bodova.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni telefonskim putem.
 

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje