Poziv na testiranje kandidatima/kandidatkinjama

Slika /2022/testiranje.jpg

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u  Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog 25. svibnja 2022. godine u NN broj 58/2022 te 26. svibnja 2022. godine na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova te Ministarstva pravosuđa i uprave 

FOTO: Ilustracija

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 

objavljenog dana 25. svibnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 58//2022,

te dana 26. svibnja 2022. godine na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova

i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave,

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u 

Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje

POZIV

NA TESTIRANJE

KANDIDATIMA/KINJAMA 


 koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u 

Ministarstvo unutarnjih poslova, 

objavljenog dana 25. svibnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 58/2022,

te dana 26. svibnja 2022. godine na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova

i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave za sljedeća radna mjesta:


1. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,

Sektor za strance i međunarodnu zaštitu,  

Služba za međunarodnu zaštitu

Odjel za postupak međunarodne zaštite

- Samostalni upravni referent – 1 izvršitelj/ica2. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,

Sektor za strance i međunarodnu zaštitu,  

Služba za međunarodnu zaštitu,

Odjel za dublinski postupak

- Samostalni upravni referent – 1 izvršitelj/ica
  
 

3. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,

Sektor za strance i međunarodnu zaštitu, 

Služba za međunarodnu zaštitu

Odjel za integraciju

- Nadzornik za unutarnje poslove  – 1 izvršitelj/ica4. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, 

Sektor za upravne poslove i državljanstvo, 

Služba za upravne poslove,

Odjel za promet i vozila

- Nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj/ica5. Uprava za materijalno-financijske poslove, 

Sektor za financije i proračun,  

Služba za računovodstvene poslove,

Odjel za obračun plaća

- Policijski tehničar za poslove obračuna plaća – 1 izvršitelj/ica6. Uprava za materijalno-financijske poslove, 

Sektor za financije i proračun, 

Služba za računovodstvene poslove,

Odjel za računovodstvo

- Policijski tehničar za poslove računovodstva – 1 izvršitelja/ice7. Uprava za materijalno-financijske poslove, 

Sektor za upravljanje nekretninama, 

Služba za investicije i nekretnine,

Odjel za investicije i investicijsko održavanje

- Stručni suradnik – 1 izvršitelj/ice

 
koje će se održati dana 20. lipnja 2022. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Ilica 335, Zagreb, s početkom u 10.00 sati.

Ispunjavaju li uvjete iz natječaja i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu saznati klikom

OVDJE

 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr istovremeno s objavom natječaja.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-920.

PRAVILA TESTIRANJA 

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.


2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.

Testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.

4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;

- ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.

5. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.


Najave | Školovanje i zapošljavanje